Fysiskt, digitalt eller mitt emellan – Så väljer du rätt!

Effektiva möten kan vara fysiska, digitala eller hybrida. De tre olika typerna av möten passar bra beroende av vilket typ av möte vi skall ha. I den här guiden får du tre konkreta tips att tänka på inför ditt nästa möte.

Spara

När är fysiska möten bra?

Fysiska möten är överlägsna när syftet för mötet är svetsa samman gänget eller att komma fram till nya lösningar. Under pandemin saknade många det sociala utbytet och många tycker fortfarande att det är svårt att vara kreativa tillsammans digitalt. Är det målet för ditt nästa möte ska det bli ett fysiskt möte. Men du måste göra det värt besväret att fysiskt förflytta sig för att delta på mötet.

Ta vara på det fysiska mötets fördelar genom att avsätta mer tid. Tid för fika och socialt umgänge. Tid för att inte bara komma på nya idéer utan också bearbeta och fatta beslut. Tid för det ni inte hinner med digitalt.

När är digitala möten det bästa?

Digitala möten är tidseffektiva. Alla kan koppla upp sig oavsett var i världen de befinner sig och många har förstått vikten av bra ljud och en OK kamera.

Använd digitala möten till korta avstämningar, enstaka frågor och för att komma vidare i en process. Digitala möten kan gärna vara kortare än fysiska möten och med färre deltagare.

Även att ni använder chatt och andra digitala verktyg för interaktion försvinner uppmärksamheten lätt åt annat håll. Sätt upp en eller några få tydliga frågeställningar för mötet och bjud bara in de som verkligen behöver vara med så har du grunden för ett effektivt digitalt möte.

När ska du ha hybridmöten?

I ett hybridmöte kan du kombinera det bästa från fysiska möten med det bästa från digitala möten. Folk kan delta från ett eller flera fysiska rum och andra kan delta från den plats de befinner sig på just då. Utmaningarna är många men går ganska enkelt att övervinna med fantasi, övning och rätt teknik.

Bjud in till ett hybridmöte när många av deltagarna är på samma plats och andra inte. Eller när ni ska ha ett möte med olika kontor och koppla upp mötesrummen med varandra. Tänk också på att det inte behöver vara ett hybridmöte under hela mötestiden. Planera noga och växla mellan diskussioner enbart i det fysiska rummet och enbart i det digitala. Använd teknik så att alla kan bidra på samma sätt och se till att alla får pauser under längre möten.

Våga välja

Alla typer av möten KAN bli bra som fysiska, digitala eller "fygitala". Med rätt planering är allt möjligt. Men beroende på vad mötet ska handla om är det mer eller mindre svårt att skapa ett effektivt möte. Det handlar mycket om vilka förutsättningarna är.

Ett möte som är tänkt som ett fysiskt möte men i sista sekund blir ett hybridmöte har inte förutsättningar att bli bra. För att ditt nästa möte ska bli bra gäller det att våga välja!

Välj format för mötet utifrån syfte, mål och antal deltagare. När du sedan har bestämt dig för att mötet ska vara fysiskt, digitalt eller "fygitalt" behöver du kunna motivera det för deltagarna och stå fast vid ditt val.

Lycka till med ditt nästa möte!

Författare: Fredrik Bauer

Relaterade inlägg

Laddar inlägg