Hållbara medarbetare i processen

Det är särskilt viktigt att betona vikten av att skapa möjligheter att mötas inom arbetsgrupperna och arbeta tillsammans.

Spara

Chefer

Ta fram särskilda utbildningsinsatser för chefer om hur det är att leda arbetet i flexkontor. Prata om management by walking around. Det är särskilt viktigt att betona vikten av att skapa möjligheter att mötas inom arbetsgrupperna och arbeta tillsammans.

Fördjupning

Arbetsgrupper som tidigare har suttit nära varandra känner sig lätt splittrade när de hamnar i aktivitetsbaserad flexkontor med krav på rotation. Kom ihåg att chefer också har en arbetsmiljö, och att när man övergår till flexkontor förändras även chefsuppdraget. Här måste organisationen se till att även chefer får stöd. En processgrupp som kan stödja cheferna i arbets- och gruppprocesser som t.ex. ligger efter med digitalisering och hantera oro i grupper kan vara ett exempel på stöd.

Lästips:

Chefens arbetsmiljöguide
Chefens egen arbetsmiljö
Diskursiva arbetsmiljörisker

Sammanhållning inom och mellan arbetsgrupperna

Ta fram riktlinjer och verktyg för hur chefer ska skapa/behålla samhörighet inom den egna arbetsgruppen för att inte tappa effektivitet och produktivitet. Skapa t ex olika typer av möten och se till att arbetsgrupper som behöver varandra i sina dagliga rutiner inte behöver splittras alltför mycket.

Fördjupning

Sociala relationer är livsviktiga för människan. Vi lever och existerar i samverkan med andra, där isolering och att inte tillhöra ett sammanhang är kopplat till stora risker för ohälsa. Om vi börjar uppleva att vi endast är en kugge i ett maskineri, att vi kan bytas ut mot vem som helst när som helst tappar vi vårt sociala sammanhang. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) kontaterar i en rapport att om individen upplever socialt stöd i från sin omgivning minskar risken för ryggproblem, utmattning, depression och hjärtproblem. Individen sover dessutom bättre och har högre arbetstillfredsställelse till följd av hen känner social samhörighet. Här är en väl fungerande arbetsgrupp en viktig resurs för den arbetsrelaterade

Lästips:

Diskursiva arbetsmiljörisker
Arbetsmiljö och ohälsa. Frågor och fakta.
Nya sätt att organisera arbete - betydelsen för arbetsmiljö och hälsa

Arbeta hemifrån

Ta fram en policy för hemarbete som gäller för hela arbetsplatsen. Arbete hemifrån bör vara en naturlig del i flexkontor. Tänk på att arbetsgivaren även har arbetsmiljöansvar vid arbete hemifrån!

Lästips:

Systematiskt arbetsmiljöarbete, föreskrift

Relaterade inlägg

Laddar inlägg