Hälsofrämjande och välmående arbetsplatser

Att skapa en välmående arbetsplats (dvs en plats där man mår bra) innebär att man behöver förstå ledarskapet, medarbetarskapet, arbetsplatsutformning och framförallt kulturen på arbetsplatsen.


Spara

Det är svårt att inte inkludera pandemin

Att prata om hälsa på arbetsplatsen är idag svårt att göra utan att inkludera pågående pandemi. Organisationer har under pandemin tvingats skapa andra förutsättningar för medarbetarna att kunna utföra sitt arbete. Frågor som Vad händer efter pandemin? och Vad lär vi oss av pandemin? är högaktuella.

Pandemin har tvingat oss att tänka om och omvärdera arbetsplatsen. Behövs samma yta som vi har planerat för nu när flera arbetar hemifrån? Hur ska vi mötas i framtiden? Kan vi dela lokal med branschkollegor? Eller främjar det vår utveckling och vår affär att öppna arbetsplatsen för leverantörer, kunder, påverkare?

Ständig förändring

Att förändra och skapa nya förutsättningar är ett måste för att klara sig igenom pandemin. Vi behöver också förbereda oss för hur det ser ut efter pandemin. Därför jobbar vi för att skapa hållbara förändringar med hållbara förutsättningar för en hälsofrämjande fysisk miljö. Vi vet att det i framtiden kommer läggas mer vikt på att skapa en hälsofrämjande fysisk arbetsplats.

Tillit

Vi behöver lita på varandra om vi skall klara av att jobba ifrån olika platser. Ledarskap måste bygga på tillit. Som medarbetare behöver du känna att din arbetsgivare har tillit till din förmåga att producera trots att du arbetar hemifrån. Omvänt behöver din arbetsgivare känna tillit till att du utför ditt arbete på bästa sätt oavsett varifrån du arbetar.

Livspussel, rörelse och ergonomi

Hälsa på arbetsplatsen kommer framöver att handla om möjlighet att arbeta ifrån den miljö som är den mest effektiva för arbetsuppgiften eller livssituationen just den dagen. Troligen kommer vi att jobba hemifrån i större utsträckning.

Pandemin har gjort att vi förflyttat oss i ledarskap och tänk. En hälsofrämjande fysisk miljö främjar livspussel, rörelse i vardagen och möjligheten till ergonomi. Med ergonomi avses inte främst ergonomiska möbler men mer variation och rörelse. Det är också viktigt att vi skapar platser för återhämtning och reflektion både i och utanför arbetsplatsen.

Att arbeta hemifrån kan främja koncentrationsnivåer och vardag. Det kan också främja rörelse, till exempel kan du delta i en konferens samtidigt som du promenerar. Negativa konsekvenser av hemarbete kan vara svårigheten att uppmärksamma eventuell ensamhet och psykisk ohälsa hos sin personal.

Vi behöver erbjuda våra medarbetare den mest effektiva miljön för de olika arbetsuppgifterna. Arbetsplatsen behöver erbjuda en variation av miljöer och vara inkluderande och inspirerande. Om det mest effektiva för en medarbetare är att ibland arbeta hemifrån eller från en annan ort, så ska det fungera på ett bra sätt.

Relaterade inlägg

Laddar inlägg