Hjärnsmart ledarskap

Har man nytta av att känna till hur hjärnans biologiska program styr oss som ledare? Definitivt! Det underlättar enormt för dig som chef, inte minst i svårare och stressade situationer. Vi behöver förstå det gamla maskineriet för att nyttja hjärnsmart ledarskap.

Inside information för hjärnsmart ledarskap

Med kunskaper om hur du kan leda i linje med ny hjärnforskning ger det dig "inside information" om hur vi människor faktiskt fungerar. Nyckeln är sedan att samarbeta med hjärnans förutsättningar i vardagen för att få bästa resultat på smidigaste sättet.

Vårt medvetande är byggt på en uråldrig biologisk maskin!

Om vi tittar in i hjärnans landskap är vårt medvetande, den del i hjärnan som är nyast och som gör att vi kan tänka egna medvetna tankar och ta egna medvetna beslut, den delen är byggd på uråldrig biologisk maskin. Den förhistoriska maskinen var perfekt utprovad för att ge organismen bästa chans till överlevnad. Den var inte utmejslad av historien för att det skulle kännas lite trevligt att leva. Nope! Men den är som bästa tänkbara bodyguard som ser allt negativt, alla potentiella hot och förstorar upp det rejält för att detaljstudera det.

Hantera gammalt maskineri

Nu sitter vi här du och jag och ska hantera det här gamla maskineriet. Som chef får du mycket att stå i eftersom alla har detta urgamla program. Det gäller att hålla koll på spakarna så den inte tar över. Dessutom, blir vi för trötta eller för stressade orkar vi inte riktigt stå emot det urgamla maskineriet som då tar över vilket vi snart ska se. Men hur ser då det förhistoriska biologiska programmet ut?

Ett exempel på det är att man kan säga att hjärnan har tre avdelningar och två av dem tillhör den där urgamla maskinen. De är en metafor för en mycket mer komplex hjärna. Vi har vår logiska avdelning, den senast tillkomna. Sedan de lägre delarna med däggdjurshjärnan som kallas vårt känslocenter och längst ner i hjärnan finns de allra äldsta delarna som går under namnet reptilhjärnan.

Och dessvärre, om vi blir för slutkörda slår hjärnans energisparläge till och ett tu tre är det bara de två avdelningarna från den lastgamla biologiska maskinen som fungerar i hjärnan.

Programmet stängs av

Har du känt någon gång att du är så stressad eller trött så att du inte kan tänka klart? När du gör av med mer energi än du egentligen har tillgång till slår hjärnans eget energisparläge på. Förenklat, hjärnan behöver stänga av ett av sina program eftersom energin inte räcker till alla. Det första programmet som stängs av är människohjärnan och vårt logiska tänkande sätts ur spel. Vi får svårare att diskutera själva sakfrågan, se olika perspektiv och konsekvenser. Istället sätter sig aphjärnan (däggdjurshjärna) i förarsätet fram och det språk vi nu förstår är "apspråket". Här behöver vi i första hand få våra känslor bekräftade.

Fortsätter vi att stressa slår nästa energisparläge till och aphjärnan går också in i dimman. Reptilhjärnan tar över. Nu kan vi bara reptilspråket, det vill säga att vi bara kan processa det som händer i reptilhjärnan. Vi har ingen tillgång till de högre delarna i hjärnan. Reptilhjärnan går på instinkt, har hand om flykt och attack. Här kanske vi går till verbal attack och börjar gräla fast vi vet att vi får ångra det vi säger.

Tips för att använda rätt språk

  • Vill personen prata om sakfrågan utgår hon från människohjärnan där vi har vår kognition och logiska förmåga. Här kan därför du lyfta fram olika perspektiv och prata om vad som hänt tidigare, hur nuläget ser ut och hur det ser ut framåt. Du kan också diskutera vilka konsekvenser det kan bli av olika beteenden och handlingar. Håll dig till sakfrågan och människoavdelningen är nöjd.
  • Vill personen prata om känslor processar personen situationen i aphjärnan. Här behöver du lyssna in och bekräfta personen. Ibland behöver vi bekräfta många gånger och länge. Stanna upp, visa förståelse och medkänsla och apavdelning är nöjd.
  • Om personen går till attack (är arg eller irriterad) eller flyr (är undvikande) processar personen situationen i reptilhjärnan − då väljer du reptilspråket. Ge ett kort, konkret och tydligt budskap. Gör en snitslad bana som är enkel att följa. Tänk som hissplakatet "Vid brand" och reptilavdelningen är nöjd.

Möt varje avdelnings behov

Först när behoven hos reptilhjärnan och aphjärnan är uppfyllda når du människohjärnan och kan byta till människospråket. Lyssna noggrant in vad den andre säger för då kan du höra i vilken hjärna denne befinner sig i.

När energisparläget slagit till behöver vi vara uppmärksamma på var personen befinner sig för att kunna möta ett sätt som blir bäst för er båda. Du tjänar tid på att träffa rätt från början. Och det spar både på din egen och den andres hjärnas resurser att möta varje avdelning med det den behöver.

Med vårt rationella jag kanske vi tycker att saker är klar och kan gå vidare, men den förhistoriska biologiska maskinen kör man inte över ostraffat. Den kommer visa sig på annat sätt, så lika bra att samarbeta med den.

Relaterade inlägg

Laddar inlägg