Hur? En bra möteskultur

Möteskulturen är en ledningsstrategisk fråga och ansvar. Det kan inte vara upp till var och en att hantera mötena som man vill. Att skapa en hållbar möteskultur är ett kraftfullt styrmedel för en ledningsgrupp, det spar tid, säkerställer målstyrning och kan bidra till en god social arbetsmiljö.

Spara

Reflektera kring hur det ser ut hos er och hur skulle ni vilja att er möteskultur var?

En organisation med 100 anställda (tjänstepersoner) investerar enbart i lönekostnad på ett år drygt 16 miljoner sett till den tid som spenderas i interna möten.
30% av all arbetstid i Sverige är mötestid, hämtat från analysföretaget 3s som mätt den svenska möteskulturen sedan 2007.
Samma mätningar visar att ungefär hälften av all mötestid upplevs som ineffektiv tid.
Här finns en fantastisk potential!

Fem steg till en hållbar möteskultur

  1. Gör er möteskultur till en lednings­strategisk fråga och ansvar där det är tydligt att ledningen premierar och värdesätter er möteskultur.
  2. Ta fram spelregler eller rikt­linjer för era möten, säkerställ att ni levandegör era värderingar och önskvärt beteende i era möten.
  3. Inventera och kartlägg befint­liga möten där ni säkerställer att mötena har en tydlig koppling till er affärs­ och verksamhetsplan.
  4. Se över era utbildningsprogram så att chefer och mötesledare får kompetens inom mötesledning.
  5. Låt inte er möteskultur vara en egen process eller ett projekt, integrera er möteskultur i era befintliga strukturer.

Relaterade inlägg

Laddar inlägg