Vad behöver man tänka på i valet av förvaring och källsortering?- Här får du tips

Förvaring och källsortering är ett stort, brett och hett ämne. Det är handlar inte bara om att beställa produkter utan det är viktigt att sätta sig in i helheten och förstå hur allt hänger ihop. Till det behöver man hjälp och stöd i projektet. Det finns mängder av fallgropar i valen av just förvaring och källsortering. Här får du tips.

Spara

Information om produkter

Dagligen söker allt ifrån arkitekter, återförsäljare till byggentreprenörer information om produkter och material som för många är svårt att sätta sig in i och förstå helheten av.

Det är viktigt att ta hänsyn till vilka fallgropar som man ska undvika, vilket material man ska använda för starkt utsatta produkter och hur får man fram den design och det uttryck man önskar av produkterna.

Svårt utifrån en bild

Många gånger är det svårt att utifrån en bild och kort beskrivande text av produkten få med allt som är viktigt för beställaren och användaren. Den beskrivande texten känns oftast för lång och man missar viktig information. Det kan t.ex handla om funktion i lådor, 70% eller 100% utdrag, om fronter är halvtäckande eller heltäckande, om förvaringen är snygg runt om utan att behöva kompletteras med täcksidor.

Utöver detta finns aspekter kring kvalitet och miljö som är betydelsefulla för att kunna jämföra produkter med varandra. Att producenten är certifierad enligt ISO, att producent har testade och certifierade produkter, att miljöklassade lacker används och att det finns ett hållbart tänkande i hela produktionen så att produkterna ger minsta möjliga klimatpåverkan. Hållbarhet är en viktig del i dagens upphandlingar och vi alla behöver ta det i beaktande i allt vi gör.

Nedan exemplifierar vi några produkter som man bör vara extra noggrann med.

Personlig- och allmän förvaring

Gemensamma utrymmen på kontor och i offentliga miljöer behöver vara genomtänkta. Oavsett om det handlar om personlig förvaring, förvaring till kopieringsrum eller källsortering till allmänna ytor och pentryn. Den personliga förvaringen bör anpassas med utgångspunkt från användares behov av förvaring. Storlek på respektive fack, skohyllor och gemensam klädförvaring är önskvärt att man tar hänsyn till vid utformningen av den kompletta lösningen. De är naturligtvis viktigt att kunna anpassa färger och materialval på förvaring efter arkitektens önskemål för ett helhetsintryck.

I dagens digitala samhälle finns många önskemål om olika typer av låssystem som är anpassade efter arbetsplatsens behov. Det finns elektroniska RFID-lås, trådlösa eller nätverksbaserade lås som kan integreras i skåp efter önskemål. Se till att få hjälp att utvärdera vad som är bäst för den specifika organisationen.

Tänk på kopieringsrummet

I ett kopieringsrum vill man gärna hålla ordning och reda samt ha tillgång till lediga arbetsytor. Dessa rum är oftast mindre och därför är det lämpligt att nyttja både golv- och väggyta i så stor utsträckning som möjligt. Vilken placeringen respektive möbel får i rummet blir därför ännu mer betydelsefull.

4 konkreta tips till kopieringsrummet

  • Att närhet till pappersåtervinning är rätt placerad i förhållande till kopieringsmaskin och postsortering.
  • Att lådor klarar den vikt som behövs för lagring av kopieringspapper.
  • Att lådor har inredning anpassad för mindre rekvisita
  • Att bänkskivor har den yta som behövs för den arbetsuppgift som utförs i rummet

Utsatta miljöer med starkt slitage

I skolor, universitet och andra miljöer är det viktigt att ta hänsyn till behovet av slitstarka ytor. Där är det viktigt att välja förvaringsserier i andra material än standard. För mer hållbara ytor är det klokt att till exempel välja högtryckslaminat alternativt kompaktlaminat.

Källsortering

När det gäller källsortering finns det många aspekter som man behöver ta hänsyn till. Några av dessa är:

  • Vad vill vi sortera?
  • Var skall källsorteringen finnas tillgänglig?
  • Vem tar hand om tömningen av källsorteringsenheterna?
  • Behöver den vara flyttbar, en så kallad mobil lösning?
  • Skall den vara placerad på vägg?

Ta hjälp av kunniga

Det finns ett enormt stort sortiment på olika källsorteringslösningar. Se till att få en kompetent och kunnig person som guidar er genom vad som finns och som verkligen vägleder er så att rätt produkt väljs till rätt plats.

Relaterade inlägg

Laddar inlägg