Huvudsakliga trender accelererar

Kompetensförsörjning är en allt större utmaning för de flesta organisationer. Den pågående pandemin har dessutom påverkat kommunikationen mellan organisationer och deras medarbetare. Det ställer nya krav på HR, såsom hur man ska organisera arbetet för att motivera och utveckla medarbetarna både nu och i framtiden. Hur vi dessutom ska attrahera arbetskraft.

Spara

Frigjord tid

Pandemin har frigjort tid för många, inte minst på grund av minskad pendling. Allt mer personaladministration utförs genom digitala verktyg, vilket frigör tid för kunskapsfördjupning och mer HR-arbete.

Det har gjort det lättare att koncentrera sig på arbetet och även lett till färre ad hoc-möten. Mer fokus på vad man ska leverera. Många har även påbörjat nya hobbies som har gett en ökad livskvalitet. Två tredjedelar har trivts med att arbeta hemifrån och upplever att man uppnått affärsmålen. Många vill också framgent ha möjlighet att jobba både hemifrån och på kontoret. Här gäller det att ta med det positiva från pandemin och inte återgå till hur det var 2019. Jag ser tre huvudsakliga trender som kommer att förändra hur vi arbetar idag.

Flexibiliseringen

Möjliggörande av flexibelt arbete är den största trenden just nu och den kommer att fortgå. Flexibilisering innebär bland annat en ökning av a-typiska anställningar, ett införande av agila arbetsformer och flexibla kontor samt det faktum att arbete inte nödvändigtvis måste göras på ett kontor.

Flexibilisering kan till exempel handla om att arbete som utförs mer plats- och tidsoberoende där man kan dra nytta av att personer jobbar i olika tidszoner. Några som jobbar mer på kvällar kan jobba när övriga teamet vilar sig till exempel. Det finns flera fördelar för organisationer med detta, speciellt när man vet att man inte har ett stadigt behov av arbetskraft. Men det kan också vara bra för individen.

Digitaliseringen fortlöper

Även trenden med fortlöpande digitalisering är väldigt stark. Allt mer personaladministration utförs genom digitala verktyg, vilket frigör tid för kunskapsfördjupning och mer HR-arbete. Genom analytics kan man nyttja data för beslutsfattande. På samma sätt ser vi ett AI-baserat HR-arbete växa fram. Förr i tiden skulle arbetssökande skicka in papper som skulle kopieras och distribueras internt på företaget. Idag behöver man inte oroa sig för detta och att man ska tappa bort papper. Tekniken frigör en hel del tid som gör att man kan fördjupa sig i HR-arbetet i stället. Här kommer HR-analytics spela en viktig roll eftersom de nya HR-systemen innehåller mycket information som man kan använda för beslutsfattande på olika sätt.

Integreringen i fokus

En trend som jag ser alltmer av handlar om integreringen av HR i den övriga organisationen. Känslan av att man bygger något tillsammans har förstärkts av pandemin. Tidigare såg många HR som “de som sitter där borta i byggnaden” men nu är de mer närvarande i mycket mer. Man jobbar mindre i silos och mer tillsammans tack vare digitala verktyg. Det transformerar och utvecklar organisationer.

I framtiden kommer vi att se en större kunskapsintegration på företag och organisationer, ett område jag kallar för OI eller “organisatorisk innovation”. Forskning och utveckling finns redan idag på många företag idag men man kan även tänka sig en funktion som tar ansvar för utvecklingen av själva organisationen när det gäller exempelvis medarbetarroller och organisationsformer. Det kan vara en tvärfunktionell funktion där HR kan ta en ledande roll men där man jobbar tillsammans med till exempel IT-specialister, organisationsutvecklare, ingenjörer, hållbarhetsspecialister och varumärkesutvecklare.

Relaterade inlägg

Laddar inlägg