KONSTEN ATT MISSLYCKAS MED ETT LOKALPROJEKT 1

Det handlar bara om lite inredning.

Spara

Det handlar inte bara om inredning

Ett vanligt misstag är som inredningsarkitekt och projektledare att ensidigt fokusera på inredning. Det är dessvärre en vanlig åkomma många lokalprojekt lider av, att de behandlas som inredningsprojekt. "Hur svårt kan det vara, det handlar bara om lite inredning".
I stället för en genomarbetad förstudie väljer många av ren okunskap, för att spara tid eller av rädsla för konflikter ofta en enklare väg.

Den bör omfatta inventering, intervjuer och platsstudier som leder fram till en behovs- och funktionsanalys. Men istället fokuserar man på det som är roligt och enkelt att greppa genom att besöka möbelmässor och butiker där man kan prova och välja inredning som tilltalar ögat snarare än förnuftet. Gärna tillsammans i en sluten grupp där alla tycker samma.
Som min kollega brukar säga:

”All förändring är inte bra, men om någonting skall bli bättre behövs förändring.”
- Torsten Hild

Ytliga förändringar ger djupare problem

Det räcker ofta inte med att skrapa på ytan för att få till en bestående förändring. Ofta behöver man även göra ett grundligt förarbete trots att det kan tyckas vara onödigt och tidsödande. Även om det ibland kan uppfattas som en tillräcklig åtgärd så löser aldrig ytliga förändringar djupare problem, som t ex konflikter på en arbetsplats eller för dåligt anpassade lokaler. Därför är det viktigt att även vid mindre förändringsprojekt göra en förstudie för att inte missa målet. Risken är annars att den enda förändringen man uppnår är att man slösat bort tid och pengar. Börja gärna med en riskanalys för att inte missa de lågt hängande frukterna.

Det kan bli dyrt

Det finns ett tydligt exempel på när förstudien haltat när man skulle verksamhetsanpassa kontor på ett stort företag. Alla skulle och kunde enligt ledning och stödfunktioner arbeta flexibelt utan en fast plats. Kontoret byggdes med endast trådlös uppkoppling vilket resulterade i en katastrof när tunga beräkningsstationer flyttades in. Det slutade med att man fick dra fast nät i efterhand under pågående produktion. Mycket kostsamt blev det.

Inredningen ej oviktig, så klart

Möbler och inredning är därmed inte sagt en oviktig ingrediens i ett lyckat lokalprojekt. Tvärtom så är den ofta pricken över i:et. Vid val av inredning är det dessutom ett ypperligt tillfälle att engagera och involvera verksamheten i projektet genom att tillsätta en arbetsgrupp.
Det är då viktigt att arbetsgruppen är mångfacetterad utifrån ålder, kön och bakgrund med bred kompetens från olika områden. Bland annat kan beslutsfattare, brukare, ergonom, skyddsombud, inredningsarkitekt och inte minst servicepersonal medverka i arbetsgruppen.

Arbeta med en första fas

Förstudien, i ett större projekt, kan med fördel innehålla en första fas med faktainsamling, för att få en förståelse av verksamheten, där följande delar ingår:

 • Inläsning av styrdokument för verksamheten; verksamhetsplaner, policyer, normer, program, visioner, lokalplaner, mm.
 • Intervjuer med arbetsledning, nyckelpersoner och delar av personalen och brukare.
 • Platsstudier i utvalda miljöer.
 • Nätenkät som omfattar samtliga medarbetare.

I den andra fasen

I den andra fasen görs en analys av informationen som sedan formuleras i en rapport. Här bör åtminstone följande delar ingå:

 • Nulägesbeskrivning; verksamhet, organisation, yta, teknik, samband, logistik, etcetera
 • Konsekvensbeskrivning.
 • Generellt föreslaget lokalprogram.
 • Beskrivning av föreslaget lokalkoncept för verksamheten.
 • Sammanställning av lokalbehov. Typ av yta, funktion, aktivitet, möblering, teknik, etcetera
 • Nyckeltal för upprättande av kalkyl.
 • Presentation av rapporten och dess innehåll.
 • Förslag på vidare process.

Nyckelord

 • Förstudie
 • Riskanalys
 • Behovs- och funktionsanalys

Låt inte misstaget stoppa

Vad gör man om man redan har gjort misstaget att behandla lokalprojektet som ett inredningsprojekt? Då är det bara att bita i det sura äpplet och göra om. Ju förr dess bättre då kostnader stiger allt eftersom projektet blir färdigt. Man kan dock trösta sig med att man förmodligen har nytta av arbetet man gjort med inredningen.

”Den som inte gör misstag gör vanligen ingenting” - William Connor Magee

Relaterade inlägg

Laddar inlägg