KONSTEN ATT MISSLYCKAS MED ETT LOKALPROJEKT 3

Gör som ni alltid har gjort

Spara

Vikten av att tänka utanför ramen

Det är bekvämt att göra som man alltid har gjort, men tiden man vinner förlorar man ofta i kvalitet, pengar och nytänkande genom att man inte sonderat terrängen och upptäckt fallgropar, billigare lösningar och förbättringar. Exempelvis tillsatte en kund som hade samarbetsproblem mellan två avdelningar som skulle flytta ihop på ny adress en intern arbetsgrupp för att lösa problemet. När de efter ett år inte hade kommit framåt upplöste ledningen arbetsgruppen och sökte kompetens externt. Kunden tyckte emellertid att det blev för dyrt och valde att tillsätta ännu en intern arbetsgrupp. Nu har det gått två år och även om man eventuellt kommer att lyckas denna gång så har bygget stått stilla och man har förlorat mycket tid, pengar och förtroende.

Ju fler kockar desto mer engagemang

Alla inblandade i projektet kommer att behöva tas med i förändringsprocessen på ett eller annat sätt. Det är inget som går av sig självt och personalen behöver få tid att bearbeta de nya förutsättningarna för sitt arbete. Alla berörda skall ta sig igenom den s k förändringskurvan nedan och vi gör det olika fort.

Olika sätt att involvera verksamheten på kan vara:

• Intervjuer
• Arbetsgrupper
• Workshops
• Enkäter
• Informationsmöten

Tidiga skeden är avgörande

Det är mycket vanligt i förändringsprocesser av lokaler att man skaffar nya lokaler men ändå bygger in samma problem som i första läget fick verksamheten att besluta om att det är dags för en förändring. Ofta beror det på att man inte ägnar tillräckligt lång tid åt de tidiga faserna då man skall bestämma vad det är som skall göras, varför det skall göras och hur det skall göras. Det räcker då inte med att samla in information på ytan, för då får en bara veta vad man redan visste, alltså hur vi brukar göra. Och då upprepar en bara samma beteende.
Här tjänar förstudien som en process där en går på djupet med produktbestämningen d v s hur skall vår nya arbetsmiljö vara? Och varför?
Börja med att genomlysa ert befintliga arbetssätt och hur ni vill arbeta i framtiden, inte inredningen. För vad hjälper det om du får ett kontor för ett agilt arbetssätt om du inte arbetar på det sättet?

Nyckelord

• Tidiga skeden
• Engagemang
• Arbetssätt

Undvik gamla hjulspår

För att få inspiration och nya idéer på hur man kan närma sig möjligheterna kring arbetsplatsförändringar bör man vara lyhörd. Exempel på aktiviteter som engagerar personalen är studiebesök och föredrag om företag i liknande situationer. Ibland kan lösningarna finnas inom helt andra områden varför det aldrig är fel att tänka utanför ramen.

“Det krävs ett helt nytt sätt att tänka för att lösa de problem vi skapat med det gamla sättet att tänka.” - Albert Einstein

Relaterade inlägg

Laddar inlägg