Konsulter och externa resurser

Kartlägg vilka konsulter som behöver anlitas och fundera på i vilka faser de olika konsulterna ska vara involverade. Framtaget utifrån forskningsprojektet AktiKon.

Spara

Experter i förändringsarbete

Vanligtvis nyttjas experter i förändringsarbetet, t.ex förändringskonsulter, arkitekter, företagshälsovård, akustiker, inredare, färgkonsulter etc. Kartlägg vilka konsulter som behöver anlitas och fundera på i vilka faser de olika konsulterna ska vara involverade.

Som regel genomförs processen för kartläggning och planering i samarbete med konsulter. Diskutera och besluta hur konsulter kan och ska anlitas i samband med planering och utformning, men även i ett senare skede i samband med utvärdering och uppföljning. De kan var med hela vägen från början till slut eller bara i vissa skeden. Inventera också vilken kapacitet och kompetens det finns internt inom organisationen.

Konkreta tips

  1. Lägg upp en plan för hur samarbetet med konsulterna ska ske.
  2. För att effektivisera processen, bestäm vilka i projektgruppen som ska ha kontakt med vilka konsulter
  3. Bestäm i vilken grad konsulterna ska ha direktkontakt med varandra
  4. Lägg upp en plan för hur personal och ledning ska informeras om konsulternas arbete i de olika faserna.

Relaterade inlägg

Laddar inlägg