Låt oss också klargöra en gång för alla, vem som är ljusexpert

I jul tider när vi kanske saknar ljuset extra mycket, är ljuset också ett diskussionsämne och överallt pimpas med ljus. Frågan är, vad är ljus? Och varför är det viktigt att förstå ljuset bättre? Kjell Wallin delar med sig av kunskap kring, "vad är ljus?"

Låt oss också klargöra en gång för alla, vem som är ljusexpert

Nyligen lyssnade jag på en pod * @podtail.com i filosofiska rummet där tre personer diskuterade ljus ur ett filosofiskt perspektiv. Vilket inspirerade mig till ämnet. Rent fysikaliskt, är ljus osynligt. Ljus är energi och det vi kallar ljusstrålning, är inom fysiken optisk strålning, som är infrarött ljus, synligt ljus och UV-ljus. Det vi kallar ”synligt ljus” har strålningsfrekvensen 380 – 780 nanometer.

Är ljuset synligt?

Vid planering av belysning så arbetar ljusplaneraren i det visuella området och där är ljus synligt, men vi ser endast det som ljuset reflekterar. Vilket är en viktig kunskap att ha i minnet. Så om man t ex vill ha ett ljust rum, så är inte svart en bra färg att välja. Eftersom svart är dåligt på att reflektera ljus. Däremot kan svart vara bra att använda vid avskärmningar för att undvika reflexer.

Innehåller ljus färg?

Det går nästan inte att prata om ljus utan att prata om färg samtidigt. Hur är det då med färger? Innehåller ljuset någon färg? Nej, ljuset innehåller inga färger i fysikalisk mening. Däremot kan vi uppleva vissa våglängder i forma av en färg. Upplevelsen av färg sker inne i våra huvuden och är en anledning till att vi kan uppfatta färger olika. När ljuset når våra ögon och olika proteiner stimuleras av olika våglängder i ljuset skickas signaler till hjärnan och så varseblir vi vår omgivning. Det vi då ser och känner, bygger också på tidigare upplevelser och minnen.

Har du någonsin sett en lux?

Våra känslor påverkas av ljuset på arbetsplatsen. Ponera att någon ställt fram ett glas cola till dig och det ser ut som just cola. När du sätter glaset till munnen så är det kaffe… Vad överraskad man blir då. Synen skapar en förväntning om vad som ska komma. Vi får cirka 80 % av våra intryck via synen. Trots detta får ljus inte den prioritering som man skulle önska vid planering av arbetsplatser. Man fortsätter att diskutera lux-tal i projekten trots att det aldrig är någon som sett en lux.

Hur känslor påverkas och ett glas vin

Jag brukar ibland jämföra ljus med ett gott vin. Jag är inte någon vinexpert men kan ibland tycka det är gott med ett glas vin till maten. Jag har också märkt att sådana som jag kanske inte lärt mig uppskatta ett gott vin. Jag har svårt att känna skillnad på olika viner. När någon frågar mig om vinet jag drack var gott. Så svarar jag lite ointresserat att det var helt okay… Ungefär samma svar som jag brukar få när jag frågar om nyinstallerat ljus, på en arbetsplats. Men om någon berättar för mig om vinet och beskriver det jag dricker, så smakar det godare och blir mer intressant. Samma sak är det med ljuset. Om jag beskriver ljuset och berättar varför ljuset är som det är, då blir man intresserad och kan känna in ljussättningen. Ponera att jag skulle berätta för mina vänner att igår drack jag ett jätte gott vin, det smakade 300... Ingen skulle fatta ett dugg av det. Men just så behandlar vi ofta ljus.

När man beskriver vin är våra vinkännare fantastiska på att beskriva viner. Inte utan att man blir lite avundsjuk. Men ljus som ger stöd får vårt seende har vi väldigt svårt att beskriva i arbetslivet. Vi säger t ex att 500lux är bra, trots att det vi mäter är något vi inte kan se och som är helt färglöst. Om vi bara skulle gå på hårda värden, blir det inte bra.

I Belysningsbranschen beskriver vi ljus med våra sju grundbegrepp.

7-grundbegrepp att beskriva ljus

  • Ljusnivå – Hur ljust respektive mörkt det är i rummet (betydelse för färger)
  • Ljusfördelning – Var det är mörkare respektive ljusare (Mjuka kontraster är lugnande)
  • Skuggor - Hur de faller och deras karaktär (hjälper oss se former och bedöma avstånd)
  • Bländning – Var ljuskällan finns och hur märkbar den är (Kan ge huvudvärk)
  • Reflexer – Var de finns och deras karaktär (Kan vara trevligt, på rätt plats)
  • Ljusfärg – Hur ljusets färgton uppfattas (Betydelse för hur färger uppfattas)
  • Ytfärger – Om det är naturligt eller förvanskat (Ger upplevelsen av rummet)

Man kan döda ett rum med ljuset

Kontraster gör att vi ser och i slutändan känner in vår miljö i en helhet. Ett jämnt ljus är inte vad vi eftersträvar som allmänljus. Man kan utan problem döda ett rum med ljuset. Jag kallar det institutionsljus. Dessa fyrkantiga plattor som ger en miljö som badar i ljus och som kan uppfylla alla krav men ingen eller i vart fall få, frivilligt väljer att vistas i.

Upplevelse och känslor

För mig handlar ljus om upplevelse. Färger och ljus finns i våra huvuden. Ljus handlar om upplevelse och känslor. Det påverkar hur vi mår, hur vi presterar och agerar. Alla människor är vi lite olika och du är din egen expert. Om du upplever att ljuset inte är bra, så är det förmodligen inte bra. Var lite mer kritisk till ditt ljus, känn efter hur det känns. De krav vi jobbar efter på våra arbetsplatser bygger på synbarhet att läsa tryckt text på ett papper trots att dom flesta idag mest läser på en bildskärm.

Detta leder till att vi endast diskuterar hårda värden och lux-tal i våra projekt, vilket inte ger bra belysningslösningar.

Lyssna till det Filosofiska rummet

Relaterade inlägg

Laddar inlägg