Cirkulära möbelflödens antagonister- Vad menar vi då?

Hela essensen med cirkulära möbelflöden är i grunden att nyttja en produkt över flera av dess planerade användningscykler. Detta genom att renovera, reparera eller sälja alternativt själv återanvända. Men också för att inte förbruka mer resurser än vad jorden klarar av.

Spara

Varför cirkulärt möbelflöde istället för traditionellt?

Idag väljer många företag att ställa om från det traditionella linjära möbelflödet (producera - använda - slänga), till det cirkulära möbelflödet. Detta p.g.a av att det faktiskt går i linje med företagets hållbarhetsmål och policys.

En del ställer om till cirkulära möbelflöden för att man vill ta ansvar och vill ha god insyn i de konsekvenser som onödigt och icke genomtänkt resursutnyttjande drar med sig.

En hel del inser att det finns en stor ekonomisk vinning i att tänka mer cirkulärt. Men oavsett vad ingångsvärde är med att arbeta cirkulärt så är aldrig kedjan starkare än sin svagaste länk.

Det finns en del utmaningar med cirkulära möbelflöden. Ta del av dem nedan.

Cirkulära möbelflödens utmaningar

Det cirkulära möbelflödet består av många olika steg som man behöver ta hänsyn till under sin omställningsresa. Många steg och moment ökar såklart risken att man på vägen tappar fokus. Kanske till och med förståelsen för varför man en gång gick in i projektet. Det kan sluta med att man plockar russinen ur kakan och tar den enkla vägen genom att arbeta cirkulärt inom vissa områden.

För att motverka att man tappar fokus så är det viktigt att sätt tydliga mål som stödjer verksamhetens behov och kompromissa inte med målen i den cirkulära omställningen. Med rätt mål och styrning når man hela vägen. Handlar om att inte ge vika för eventuella hinder och utmaningar längs vägen.

Bygga lager för framtida behov är inte lösningen

Det som en gång var en bra tanke, kring de gamla möblerna, när man köpte nya slutar mer eller mindre alltid i ökade kostnader och mindre kontroll.
Runt 95% av alla använda möbler som hamnar på ett lager för mellanlagring eller med tanken ”vi sätter dem där så länge”, har här mött sin ändhållplats.

Utmaningar med lager

  • Det är kostnadsdrivande.
  • Resurskrävande. Vem synliggör vilka produkter som finns på ett lager och håller ordning?
  • Finns tiden att åka till ett lager för att leta efter möbler?

Var ute i god tid. Renovera, reparera för att återanvända eller sälj de möbler som inte längre fyller en funktion i verksamheten.

Nyttja möblernas fulla potential

Många företag sitter idag inne på en hel del möbler som inte används på ett sätt som produkten är avsedd för. Möbler som inte används eller som inte längre fyller en funktion i verksamheten bör omplaceras i organisationen eller läggas ut till försäljning.

I det cirkulära omställningsarbetet så är de befintliga möblernas nyttjandegrad en viktig parameter. Har man inte själv behovet av en produkt..., överlåt den istället till någon som har behovet och som nyttjar produktens potential och funktion. Hela essensen med cirkulära möbelflöden är i grunden att nyttja en produkt över flera av dess planerade användningscykler. Detta genom att renovera, reparera eller sälja alternativt själv återanvända.

Tips på vägen

Förts och främst, bestäm i ett tidigt skede för hur befintliga produkter skall hanteras. Är det inte aktuella för den nya verksamheten, planera för dess avyttring.

Tänk på att inte bygga dyra lager som blir en kyrkogård för gamla möbler. Gör istället produkten synlig för marknaden genom att lägga ut den till försäljning alternativt donation. Det viktiga är att produkten hamnar hos en ägare som har användning för den och där den bidrar till företagets utveckling.

Även om resan ibland kan kännas svår och motig så låt er inte fångas av de cirkulära möbelflödenas antagonister…, löp linan ut. Det är blir bra och det är väl värt resan.

Att tänka på

  • Sätt tydliga mål som stödjer verksamhetens behov och kompromissa inte med målen i den cirkulära omställningen.
  • Undvik att bygga lager för framtida behov- det är inte lösningen.
  • Var ute i god tid. Renovera, reparera för att återanvända eller sälj de möbler som inte längre fyller en funktion i verksamheten.
  • Nyttja möblernas fulla potential- renovera, reparera eller sälja alternativt återanvänd.
  • Möbler som inte används eller som inte längre fyller en funktion i verksamheten bör omplaceras i organisationen eller läggas ut till försäljning.
  • Bestäm i ett tidigt skede för hur befintliga produkter skall hanteras.

Relaterade inlägg

Laddar inlägg