Det nya normala.

Om man inte tar sig tid för hållbarhet idag, kommer där inte att finnas tid för det senare.
Att förstå att detta är det nya normala. Det som vi kommer att värderas utifrån, attrahera med och få uppdrag på grund av. Det uppenbara, det självklara och det förväntade.

Spara

Hållbarhet och utveckling.

Vi behöver slå hål på några argument innan vi når fram. Just vid inredningsprojekt eller inköp av möbler tas inte hållbarhetsfrågan alltid på ett större allvar. Om man hade gjort det - hade inte återbruksmarknaden för kontorsinredning omsatt ca 350 mkr mot en nytillverkning på drygt 11 miljarder årligen. Man kan helt enkelt inte riktigt koppla detta till verksamhetens mål och utveckling.

Hållbarhet i alla led ÄR mål och utveckling. Har vi ingen framtidstro har vi ej heller några mål. Om vi inte utvecklar hållbart, utvecklar vi snart för tomma läktare. Många företag kommer inte att vilja göra business med ej hållbara företag. Så enkelt är det.

Ge hållbarhetsfrågan tid i inredningsprojektet.

Att det tar längre tid att använda eller köpa in återbrukad inredning än ny, stämmer inte alls idag. Branschen digitaliseras i snabb takt och redan nu går det snabbare att köpa återbrukat än nytt. Inga produktionstider, digitalisering gör inköpen snabba och lätta att genomföra. Det är allmänt vedertaget idag att 90 % av B2B-köpen förbereds och planeras genom sökningar online.

I allt för många möbelinköp läggs tiden på uppsökandet av inredning istället för hållbarhetsfrågan om vad man ska köpa in. Produktfrågan är det enklaste. Det finns ett enormt utbud på återbruksmarknaden och mycket av det går att köpa digitalt. (googla - marknadsplats för återbrukad kontorsinredning) Alla de verktyg och guider som gör att man handlar allt annat på nätet finns även på kontorsinredning idag. Det är en inställning och ställningstagande mer än praktiskt genomförande.

Med mindre fokus på produktfrågan blir det mer tid för att reflektera över hållbarhetsaspekten.

Attraktion som arbetsgivare.

Det pratas även mycket idag om arbetsgivarattraktion kopplat till CSR. Att aktivt visa att man jobbar med hållbarhet i alla led är även att visa vem man är som arbetsgivare. Inredningsfrågan är en av de enklaste att ta tag i - och väldigt självklar. En produkt är ny en väldigt kort tid. En kontorsmöbel bedöms som ny eller begagnad. Så med andra ord, redan efter någon månad har den tappat halva sitt värde på marknaden om man försöker sälja den.

Vari ligger då värdet som arbetsgivare att bara köpa ny inredning till sina medarbetare. Att det är nytt när dom får det? Att det är begagnat efter en månad?

Det högre värdet ligger i att ta ansvar. Att visa att man tar hållbarhetsfrågan på allvar. Inte kör på i gamla processer utan ger detta viktiga arbete tid. Tid som kommer att attrahera arbetskraft, kunder och nya samarbete. Det kan man alltid koppla till verksamhetens mål och utveckling.

Tips för att använda återbruk i inredningsprojekten

  • Bestäm er för att detta ska göras.
  • Berätta för den som får uppdraget att det är er målsättning med ert projekt.
  • Ska någon befintlig inredning avyttras? Lägg ut den till försäljning på en marknadsplats för återbrukad inredning i början av projektet. Ange vilken vecka den blir tillgänglig och använd inredningen under tiden.
  • Go digital - inredningen hittas enklast & snabbast på nätet.
  • Planera funktion framför specifik produkt. Planritningen ska ange typmöbel, funktion och ev färg. Detta blir sedan bruttolistan för inköpen.
  • Besluta er för vilken vecka ni vill ha inredningen och beställ mot den veckan. Då all inredning redan finns tillverkad och är tillgänglig är leveranstider inget problem.
  • Berätta om ert projekt och varför ni gör det. Internt och externt. Det skapar engagemang internt och attraktion externt.

Relaterade inlägg

Laddar inlägg