Krav, Önskemål och Drömmar

I en förändringsprocess eller inför en flytt kommer mängder av frågor och tankar upp. Det kan ibland vara svårt i mängden av information att urskilja vad som verkligen är prioriterat. Ett sätt att hantera och sortera all information är att göra det utifrån en modell med Krav, Önskemål och Drömmar. Principen med modellen är att alla tankar ska upp på bordet, inget är för stort eller för litet för att tas upp.

Spara

Modellens möjligheter

Krav, Önskemål och Drömmar kan användas för att göra prioriteringar i många olika skeden av ett projekt. Modellen kan hantera frågor kring förändringsprocesser, prioriteringar vid en ombyggnad av befintliga lokaler eller som ett stöd i valet mellan alternativa lokaler i ett flyttprojekt. Den kan också utgöra underlag för hur olika delprojekt ska styras, till exempel krav på teknik, AV-utrustning eller liknande. Prioriteringslistan kommer att se olika ut för olika skeden och olika företag.

Arbetsmetod

Ett sätt att jobba fram en Krav, Önskemål och Drömmar-lista är att hålla en workshop med post-it lappar där alla medarbetare deltar och bidrar med sina önskemål och förslag. Det kan gälla allt ifrån lokalsök vid en flytt eller en framtida lokals utformning till kaffet på kontoret. Alla post-it lappar delas sedan in i tre högar under rubrikerna Krav, Önskemål och Drömmar. När alla medarbetare fått komma till tals och kanske själva gjort indelningen enligt modellen så ligger det sedan på ledningen eller styrgruppen att besluta vad som slutligen ska hamna under vilken kategori. Listan blir sedan ett av styrdokumenten i projektets uppstart för att tydliggöra vilka prioriteringar som behöver göras för att uppfylla de absoluta kraven men även vilken väg som behöver tas för att möjliggöra drömmarna.

Sortera informationen

I högen med Krav finns allt det som absolut måste lösas i projektet och ska rymmas inom budget, tidplan och lokalens förutsättningar.
Under Önskemål finns saker som vore bra att få med fast det kanske inte har högsta prioritet, till exempel förbättringsidéer som har diskuterats mellan kollegor men som projektet inte står och faller med. Önskemålen är något att ha med och förverkliga om det finns utrymme i budget, tidplan eller den fysiska lokalen.
Drömmar är viktiga att ha med på listan för att det ska finnas möjlighet att i framtiden kunna förverkliga dem. Att ha med Drömmarna i bakhuvudet genom projektet minskar risken att möjligheten att förverkliga dem byggs bort.

Exempel på applicering

Om modellen ska användas i sökandet av en ny lokal vid en flytt skulle ett av kraven kunna vara att den är lättillgänglig med kollektivtrafik och ett av önskemålen att den ligger centralt. Drömmen kanske är att lokalen ligger högst upp i en byggnad med tillgång till takterrass.
Hanterar man en förändring av befintliga lokaler kan modellen appliceras på mötesrummen där kravet styr antal och storlek medan önskemålet kan handla om en yta där hela kontoret har möjlighet att samlas. Drömmen kanske är att ha en pausyta med biljardbord och arkadspel.
Applicerat på kaffet skulle det kunna exemplifieras med att kravet är att det ska finnas tillgång till kaffe. Önskemålet är att det ska finnas en maskin som gör nymalet kaffe med färsk skummad mjölk medan drömmen skulle kunna vara att ha en egen barista som serverar kaffet.

Krav, Önskemål och Drömmar

  • Krav är det som absolut måste lösas.
  • Önskemålen är något att ha med och förverkliga.
  • Drömmar är viktiga att ha med på listan så att man inte tappar dem.

Relaterade inlägg

Laddar inlägg