Mål, riskbedömning och konsekvensanalys

Identifera och definiera målen med det nya arbetssättet och stäm av dem med organisationens/verksamhetens mål. Genomför en noggrann risk- och konsekvensanalys med avseende på den psykosociala och organisatoriska arbetsmiljön och hälsa. Forskargruppen AktiKon delar med sig vad du behöver tänka på

Spara

Fördjupning: Mål

Det finns inget "perfekt" kontor som passar alla verksamheter över tid, varje typ av kontor har för- och nackdelar. Men för att optimera kontoret, se till att det inte uppstår någon målkonflikt. Flytta t ex inte grupper som har ett stillasittande arbete till en arbetsmiljö som kräver rotation av arbetsplatser. Om ett mål är "nära kontakt mellan avnämaren och verksamheten" och ett annat mål är "hög sekretess och konfidentialitet" så är inte flexkontor, där man inte har tillgång till enskilda rum för samtal med sekretess, att föredra.

Lästips:
Forma kontoret, guide över olika kontorstyper
Aktivitetsbaserat kontor - Institutet för stressmedicin, ISM

Fördjupning: Riskbedömning och konsekvensanalys

Ställ frågor om risker med det nya arbetssättet, exempelvis om hur arbetsgrupperna fortsättningsvis kan finna naturliga samarbetsformer, hur chefen kommer att vara tillgänglig, hur man hanterar akut stressande situationer som eventuellt kan uppstå och hur man kommunicerar tydligt men tyst. Använd gärna olika metoder så som enkäter, work shops och gruppdiskussioner för att förstå hur arbetet faktiskt genomförs och vilket arbete som passar i ett flexkontor. Kom ihåg att ett flexkontor passar för arbeten där man rör sig mycket, går på många möten, samarbetar via personliga möten och inte har så många uppgifter som kräver långvarig koncentration.

Lästips:
Organisatorisk och social arbetsmiljö, föreskrift
Vägledning organisatorisk och social arbetsmiljö

Produktivitet

Analysera tillsammans med konsulter vad i den fysiska miljön som gör det nuvarande kontoret produktivt, effektivt och trivsamt och ta, om möjligt, med de goda delarna till flexkontoret. Tänk också på att olika miljöer behövs för olika arbetsuppgifter för att nå produktivitet och att de måste finnas tillgängliga när individen behöver dem. Det kan alltså behövas en stor kontorsyta för att förutsättningarna för produktivitet ska vara uppfyllda för hela verksamheten.

Lästips:
Arbetsmiljö och produktivitet
Psykosocial arbetsmiljö, hälsa och produktivitet

Relaterade inlägg

Laddar inlägg