Med hållbarhet som mervärde i omställningen.

Vi har aldrig haft hybrida kontor på detta sätt innan, så det finns inget facit att gå efter.
Detta kan innebära att man behöver testa olika inredningar och funktioner innan rätt lösning uppnås.

Spara

En utmaning av rang.

Kontoren står inför den största förändringen i modern tid. Beläggningsgrad, funktion och förutsättningar kopplat till lokalen blir en ny utmaning - och hur hanterar man att medarbetare även på sikt vill jobba hemifrån vissa dagar i veckan?

Förändring - är ordet som vi kan sammanfatta resultatet av över 1 års frånvaro på kontoren. Det som en gång var kommer inte igen, att vara närvarande är ett mer svävande begrepp och innebär inte tvunget att vi fysiskt är där.

Hur man arbetar på en hybrid arbetsplats kommer troligen att vara lika varierat som det finns kontor, men den gemensamma faktorn kommer (är - och har redan påbörjats) att vara en hybrid.
Man behöver skapa förutsättningar för att inkludera de som deltar digitalt i ett sammanhang, eller de som väljer att samlas fysiskt till ett möte där merparten deltar digitalt.

Den fysiska miljön ur två scenario.

Utöver att det rent tekniskt kräver förändringar kommer även den fysiska miljön på kontoret att ställa nya krav, och många företag har redan påbörjat resan för att underlätta vägen framåt mot det nya normala. Denna förändring kan både stå för minskade ytor - vilket ger ett överskott på inredning, samt ett nytt behov som kan kräva annan typ av inredning än vad man har på det traditionella kontoret idag.

Tänker man då att detta troligen sker ganska simultant på kontoren står vi inför ett flöde av kontorsmöbler som måste tas hand om, samtidigt som det på andra ställe kommer att saknas inredning då kontoren byggs om för att stödja nya arbetssätt.

Risker och utmaningar, vem tar ansvar?

Detta flöde av kontorsmöbler blir varje företags ansvar att hantera på ett hållbart sätt, vilket kan vara en utmaning då den processen inte är frekvent förekommande traditionellt sätt. De omställningar som har varit vanligast har oftast innefattat en flytt eller en ökning av lokalyta. De möbler som avverkats har då antingen kastats eller sålts/skänkts mot avhämtning till ex återbrukshandeln, föreningar eller organisationer.

Nu står vi inför en helt annan mängd som inte kommer kunna hanteras lika lätt av andra parter som fyller sina lager och lokaler med återbrukad inredning. Platsen kommer inte att räcka för att cirkulera den mängden av inredning som hamnar på marknaden samtidigt - och risken är då överhängande att det kommer att kastas inredning i olika led.

En effekt av detta är att det sållas efter vilka möbler som kan generera störst intäkter och att det blir mer traditionella kontorsmöbler som kasseras. Dessa möbler har också ett värde och har en stor marknad mot företag som ser inredningen mer som funktion än varumärkes byggande, som håller på att skala upp bolaget, tillfälliga lokaler, startups etc.

Jobba med återbruket och ta ansvar för det som ett hållbart företag.

Genom att använda sig av cirkulära marknadsplatser online kan man nå ut till nya användare av sitt återbruk direkt och flytta möblerna rakt till nästa användare utan att det ska in om olika lager, transporteras fler gånger än nödvändigt samt även hålla uppe värdet i den inredning man avyttrar.

Samma sak gäller den inredning man behöver komplettera med för att få till det nya hybrida kontoret. Detta kan innebära att man behöver testa olika inredningar, uppställningar eller funktioner innan rätt lösning uppnås. Vi har aldrig haft hybrida kontor innan på detta sätt, så tyvärr finns där inget facit att gå efter.

Tips för Er omställning till det hybrida kontoret gällande inredningen.

  • Identifiera den inredning som ska avyttras. Lägg upp inredningen till salu på en marketplace för återbrukad inredning till kontor direkt - och ange från vilken vecka den blir tillgänglig. Ni kan nu fortsätta använda inredningen fram till det är dags att flytta den.
  • Satsa på återbrukad inredning om ni behöver mer inredning. Återbruk är tillgängligt direkt utan leveranstid, är halva kostnaden (ofta mindre än så) och belastar inte vår miljö. Detta gör att ni kan våga testa andra lösningar då det inte är samma insats ekonomiskt och tidsmässigt, samt kommunicerar internt och externt att ni jobbar med inredning på ett hållbart sätt.
  • Vänta inte för länge, det kommer inte att komma fram något facit för Er inredning kopplat till ert behov och den nya kultur ni skapar på kontoret. Testa er fram på ett hållbart sätt och våga ta ut svängarna.

Vinster med en hållbar omställning.

  • Behåll värdet i den inredning som ska avyttras och använd den tills den är såld.
  • Kapa ledtider vid behov av mer inredning.
  • Snabbare process/omställning av den fysiska miljön och till en betydligt lägre kostnad.
  • Mer flexibilitet, byt inredning enkelt via det cirkulära flödet om det inte fungerar som det var tänkt.
  • Hållbarheten i projektet. Det mest uppenbara av allt.

Framtiden på kontoren är spännande – och framför allt hållbar. Välkommen till det nya nu.

Relaterade inlägg

Laddar inlägg