Migrän och ljusets betydelse

Omkring 15 % av den vuxna svenska befolkningen har migrän, varav 65 % utgörs av kvinnor. Företag måste vara medvetna om att en miljö som uppfyller behov för dem som lider av osynliga sjukdomar, ger produktiva fördelar. Det är nödvändigt att tillämpa designkriterier som minskar förekomsten av triggers som kan förvärra migrän-symptom. Migrän är en enorm kostnad för samhället och för individen.

Spara

Om migrän

Migrän är ett vanligt men smärtsamt tillstånd som uppskattas drabba cirka 15 % av världens befolkning (Stovner et al., 2022), dvs över en miljon människor i Sverige. De årliga kostnaderna för migrän för samhället är enorm. I EU uppskattas den till cirka 50 miljarder euro (Linde et al., 2012) där den största delen är kostnader för produktionsbortfall från sjukskrivning orsakad av migränanfall (Hjalte et al., 2019). Med detta som bakgrund kan man säga att alla åtgärder som gör att människor med migrän kan arbeta och må bra kan ses som åtgärder för hälsa och välbefinnande som därtill ger en ökad ekonomisk hållbarhet i samhället och ett mer inkluderande arbetsliv. Man kan också se migrän som en utmaning för den sociala hållbarheten i samhället.

Känslighet för ljus

Det är sedan länge väl känt att personer med migrän, jämfört med andra, är känsligare för ljus framförallt under attacker (t.ex. Choi et al.,2009) men också mellan attackerna (t.ex. Drummond et al., 1993). De senaste åren har det kommit en rad artiklar om hur man kan arbeta med design och framförallt belysning för att människor med migrän ska fungera bättre i sin vardag och på arbetet.

Vad säger forskningen?

Det finns lovande amerikansk forskning som tyder på att vissa typer av ljus är lättare att tåla än andra (t.ex. Nir et al., 2018). I en cross-over-studie (Martin, et al., 2021) exponerades deltagarna för monokromatisk grönaktig belysning med våglängd 525 nm,1-2 timmar per dag under tio veckor.

Deltagarna rapporterade färre dagar med huvudvärk per månad, ökad livskvalitet och en minskning av attackernas svårighetsgrad. Även andra forskare menar att ljusets spektralinnehåll har betydelse för smärta och ljuskänslighet associerat med migrän (se t.ex. Noseda et al., 2016). Burstein, et al., (2019) föreslår att dessa fynd kan förklaras med att vissa våglängder aktiverar områden i hjärnan som reglerar smärta.

Ljus, form och färg skapar en perceptuell helhet

Wilkins et al (2021) betonar också att kombinationen av ljus, form och färg skapar en perceptuell helhet som kan vara mer eller mindre lätt att ta in, t.ex. kan repetitiva kontrastrika mönster skapa visuell stress, medan mjuka övergångar reducerar den visuella stressen. Monokromt grönt ljus, som Martin et al., (2021) använde i sin studie kan också hypotetiskt minska upplevelsen av färgkontraster i omgivningen eftersom färgåtergivningen blir annorlunda. Schiavone et al. (2022) föreslår ett antal ljusorienterade designåtgärder för att skapa en mer migränvänlig arbetsplats; t.ex. undvika belysningsarmaturer där ljuskällan är direkt synlig, välja indirekt belysning och utrusta arbetsstationer med justerbara belysningssystem (riktning, luminans och ljustemperatur) samt att undvika reflekterande ytor. Personer med migrän föredrar överlag lägre ljusstyrka (Nir et al., 2018) och möjligheten att själv kunna sänka ljusstyrkan i arbetsmiljön kan göra stor skillnad. Dessa design-principer för arbetsplatser kan också tillämpas i andra publika miljöer t.ex. i mobilitetshubbar, eller andra offentliga mötesplatser. Intressant nog kan också dessa lösningar vara mer energieffektiva eftersom en lägre ljusstyrka är önskvärt hos denna grupp.

Kan grönt ljus lindra migrän

Migrän kan förstärkas av ljus och många personer med migrän upplever ljuskänslighet. Nya studier visar dock att migränpatienter ibland uppfattar grönt ljus som mer bekvämt och till och med smärtlindrande jämfört med annat ljus (Nir, et al. 2018). Men när och hur kan grönt ljus användas i ljusdesign för att hjälpa människor som lider av migrän?
Svaret på den frågan är för närvarande oklart. Om grönt ljus skulle fungera bra för migränpatienter som förebyggande behandling, akut behandling eller som ett alternativ till annat ljus i vardagliga aktiviteter, vet vi egentligen inte än och därav att vi startat en studie kring detta.

Spännande testmiljö

Hos RISE Research institutes of Sweden i Göteborg har Fagerhult utformat två miljöer där planen är att undersöka ljuspreferenser hos människor med migrän i vardagen på arbetet. Ett mötesrum avsett för skola och kontor och ett utpräglat vilorum.

Studier visar att grönt ljus kan vara skönare att vistas i än vanligt vitt ljus och till och med smärtlindrande i vissa fall (Noseda et al., 2018, Martin et al., 2021). I detta projekt har vi tillsammans med Bodil Karlsson på RISE, skapat en testmiljö där det går att undersöka hur grönt ljus kan utformas och användas i vardagen, för att bidra till en mer socialt inkluderande ljusmiljö för ljuskänsliga personer som migränpatienter. Under året kommer Bodil leda arbetet med informella utvärderingar, för att bättre förstå hur denna typ av ljuslösningar kan integreras och utformas i arbetslivets vardag och fungera både för människor med migrän och andra.
Våra första informella test visar att det finns intresse för grönt ljus som hjälpmedel i vardagen hos personer med migrän. Effekterna av grönt ljus måste dock testas vidare och jämföras med andra behandlingsmetoder för att fastställa dess eventuella kliniska potential.

Anpassad arbetsplats

Är det möjligt att med ljus och interiördesign skapa bättre anpassad arbetsplats för personer med migrän jämfört med vad som finns idag? Vi tror definitivt att det är så, även om man inte ska se arbetet med den fysiska miljön som ett alternativ till befintlig vård utan snarare som ett komplement som kan förbättra och förebygga.

Företag måste vara medvetna om att en miljö som uppfyller behov för dem som lider av osynliga sjukdomar, ger produktiva fördelar. Det är nödvändigt att tillämpa designkriterier som minskar förekomsten av triggers som kan förvärra migrän-symptom.
Ett mötesrum ska kunna användas till många olika saker och varför inte också en plats där man kan jobba trots att man är ljuskänslig? Ett rum som ska passa för videomöten, ta emot gäster, information och samtal. Inte alltför sällan vill man att rummet ska vara en kreativ plats för tankar och idéer. Passar det för ljuskänsliga så passar det nog andra också.

Blanka white boards är något vi undviker då det skapar oönskat blänk och reflexer som personer med migrän är känsliga för. Istället är planen att försöka arbeta med andra typer av lösningar. Går det till exempel att arbeta med en Surface hub istället? Det är windowsbaserad dator utvecklad av Microsoft och designad för samarbete och digitala möten med en 50-tums interaktiv och tryckkänslig 4K skärm.

Ljus i vilrummet

Utöver mötesrummet har vi också ordnat ett vilrum där det går att prova att själv välja monokromatiskt ljus i en ljusglob runt huvudet. Ljuset från en xenon ljuskälla ger mycket hög kvalitet och snäva våglängdsområden för bästa resultat.
Färgen på ljuset i globen kan ställas in av användaren tex för att undersöka sina egna preferenser av ljusets färg i en ljusdom som omsluter huvudet. Många upplever det avkopplande och positivt att vistas i ljusgloben. Upplevelsen påminner om ”floating” i ljus.

Referenser:

Migrän - Internetmedicin
Migrän | Hjärnfonden (hjarnfonden.se)
Study Traces a Neural Circuit Behind Green Light-Mediated Pain Relief | The Scientist Magazine® (the-scientist.com)

Linde, M., Gustavsson, A., Stovner, L. J., Steiner, T. J., Barré, J., Katsarava, Z., Lainez, J. M., Lampl, C., LantériMinet, M., Rastenyte, D., Ruiz de la Torre, E., Tassorelli, C., & Andrée, C. (2012). The cost of headache disorders in Europe: the Eurolight project. European journal of neurology, 19(5), 703–711.
Martin, L. F., Patwardhan, A. M., Jain S. V., Salloum, M. M., Freeman, J., Khanna, R., Gannala, P., Goel, V., Jones-MacFarland, F.F., Killgore, W. DS, Porrera, F., & Ibrahim, M.M. (2021). Evaluation of green light exposure on headache frequency and quality of life in migraine patients: A preliminary one-way cross-over clinical trial. Cephalalgia, 41(2), 135-147. Retrieved from .
Nir, R-R., Lee, A. J., Huntington, S., Noseda, R., Bernstein, C. A., Fulton, A. B. Bertisch, S. M., Hovaguimian, A., Buettner, C., Borsook, D., & Burstein, R. (2018). Color-Selective Photophobia in Ictal vs. Interictal Migraineurs and in Healthy Controls. Pain, 10, 2030-2034. doi: 10.1097/j.pain.0000000000001303.

Relaterade inlägg

Laddar inlägg