Mjuka värden i fokus när vi skapar den post-covidianska arbetsmiljön

Det är dags att fundera på hur vi vill utforma våra arbetsplatser och arbetsaktiviteter efter att pandemin släppt sitt grepp om vårt samhälle. Vad har vi lärt oss och vad vill vi ta med oss in i nästa fas?

Spara

Vi fick lära oss att ställa om

Under 2020 fick vi lära oss att ställa om, att arbeta hemma och inte minst att använda nya tekniska lösningar. Nu har vi gått in i ett nytt år med vaccinering på bred front och förhoppning om en återgång till en arbetsmiljö utan fokus på smittspridning. Men nöden är ju som bekant uppfinningarnas moder och allt tråkigt till trots så har vi blivit en hel del erfarenheter rikare.

Mjuka värden i fokus när vi skapar den post-covidianska arbetsmiljön

Nu har vi gått in i ett nytt år med vaccinering på bred front och förhoppning om en återgång till en arbetsmiljö utan totalfokus på smittspridning. Men nöden är ju som bekant uppfinningarnas moder och allt tråkigt till trots så har vi blivit en hel del erfarenheter rikare. Det är dags att fundera på hur vi vill utforma våra arbetsplatser och arbetsaktiviteter efter att pandemin släppt sitt grepp om vårt samhälle. Vad har vi lärt oss och vad vill vi ta med oss in i nästa fas?

Post-covidiansk arbetsplatsanpassning

Överraskande snabbt har vi anpassat oss till ett digitaliserat arbetssätt med tekniska lösningar som på det stora hela har visat sig stå pall för våra höga krav. Våra tidigare kontorslösningar såsom enskilda rum, öppna landskap, aktivitetsbaserade arbetsplatser och flexplatser känns inte längre lika aktuella och moderna. Det är dags att fundera och planera för en post-covidianska arbetsplatsanpassning.

Vi har sett att det finns många fördelar med att kunna alternera mellan kontors- och hemmaarbete. De anställda slipper lägga värdefulla timmar på resor till och från kontoret och arbetsgivare kan spara pengar på en minimerad kontorsyta. De tekniska lösningarna fortsätter dessutom att utvecklas för att understödja detta nya arbetssätt. Men hur långt kan man dra denna trend? Vad händer med behovet av det mänskliga mötet? Kan det verkligen ersättas till fullo av digitala möten på skärmar?

Retrospektivt perspektiv

Det här är inget vi bör kill- eller tjejgissa oss till. Här gäller att vi arbetar medvetet och framåtblickande, men jag vill slå ett slag för att också ha ett retrospektivt perspektiv. Vad menar jag då med det? Jo, hur har vi historiskt suttit utstationerat som företag? Vilka kompetenser och kärnvärden finns redan i bolaget? Hur ser företagets historik ut? Vad har allt det här för betydelse för den geografiska lokaliseringens utformning? Mycket!

För det är fortfarande företagets varumärke som levererar attraktionskraften, som gör att medarbetarna vill vara en del av just det här företaget, och som skapar lojalitet, respekt och tillit. De här orden är inte längre företagets. Det är medarbetarnas ord. Företaget behöver ge tillit och respektera medarbetarna för att de ska stanna i bolaget. Kanske mer än någonsin nu. Därför behöver vi fokusera på de mjuka värdenas kontor.

Viktiga frågor

  • Vad har vi lärt oss och vad vill vi ta med oss in i nästa fas?
  • Men hur långt skall/bör vi dra denna trend med hemarbetsplatsen? Konsekvenser?
  • Vad händer med behovet av det mänskliga mötet? Kan det verkligen ersättas till fullo av digitala möten på skärmar?

Relaterade inlägg

Laddar inlägg