Mötesrum som är anpassade till era olika möten

Mötesrummet och möbleringen har en stor betydelse för mötets utkomst. Vi ser inga motsättningar till både design och funktion i ett mötesrum. Det vi däremot ofta ser i mötesrum är att grundläggande tankar kring vilka funktioner mötesrummet bör ha och vilka typer av möten rummet är ägnat för och till saknas.
Här kommer några idéer och tips kring olika funktioner i mötesrum.

Spara

Tips och ideér kring bra funktioner i mötesrum

Innan ni börjar göra om era mötesrum så fundera på vilka olika typer av möten som förekommer på er arbetsplats så att ni skapar mötesrum och mötesmiljöer som passar till era möten.
här följer några frågor ni kan ställa er innan för att komma fram till vilka olika typer av möten ni har och vad era behov i de olika mötena är.
Har ni många möten där dialog och att komma ner på djupet?
Finns behovet av kreativa möten?
Mindre möten som känns personliga , skulle ex. kunna passa för medarbetarsamtal?
Har ni många beslutsmöten och vad är viktigt i dessa möten?
Hur många möten har ni där ni behöver flexibilitet? Finns behov av att kunna möblera om?

Flexibilitet

I möjligaste mån är det bra om rummen kan anpassas efter mötets olika syften, mål och aktiviteter.
Då mötesrummen ska matcha ert behov av era olika typer av möten är det bra om ni väljer möbler som enkelt kan flyttas runt och bytas ut. De mötestyper ni har idag kanske ser helt annorlunda ut inom de närmaste åren.
En nyckel för ett framgångsrikt möte är variation – också vad gäller möbleringen.
Det ger energi att möblera om under mötets gång!
Tänk på att göra det möjligt att flytta både bord och stolar.

Samtal och dialog

För att komma ner i samtal och föra bra dialog kan rum med bara stolar vara att föredra då bord skapar ett avstånd och kan bidra till passivitet. Att ha ett stort bord, vanligt kallats för "mötessittning eller stort bord" skapar distans och bidrar inte till en öppen dialog.
Välj med fördel bara stolar i ring eller halvmåne som gör det enkelt att ha en dialog.
Stolar som finns på bilden ovan är ett ypperligt exempel på en orgonomisk stol där du kan välja att sitta på tre olika sätt. Du kan enkelt ändra sittställning under mötet och det finns möjlighet att skriva.
I rum anpassade för samtal och dialog är det alltid bra att ha blädderblock och/eller flyttbara whiteboards.

Kreativitet

Mötesrummet ska inbjuda till kreativitet, deltagande och skapande. Fundera på lämpliga möbler som gynnar syftet med mötet. Då kreativa möten ofta har olika upplägg och behovs så se till att ha en flexibel möblering. Ett ensamt blädderblock längst fram i rummet signalerar en förväntan på deltagarpassivitet. Ställ in fler blädderblock eller "flyttbara whiteboards" så att alla deltagare och inte bara mötesledaren kan vara aktiv! Bra att tänka på att ha fria väggytor för whiteboards eller möjligheten att sätta upp blädderblock. I kreativa rum kan med fördel färger som röd och gul användas då det främjar kreativitet.

Teknik -Undvik ljus i pannan

Om ni har projektorer se till att ha en kortskjutande så att mötesledaren kan stå framför bilden utan att få ljuset i pannan. Det går utmärkt att projicera på en matt skrivbar whiteboard, detta ger även möjlighet att kunna skriva och förstärka en projicerad bild.
Om ni väljer att ha en skärm för era powerpointer och digitala möten fundera på om den kan vara flyttbar. Om ni har många digitala möten där ni använder skärm, fundera på vilken möblering ni vill ha till dessa möten, gärna att ni har möjlighet att möblera om vid behov.
Tänk trådlöst så att ni slipper kabelhärvor och bord där det finns fast installation.

Färg spelar roll

Färg spelar roll! Gula färger ger energi, bidrar till kreativitet och passar bra för arbetsmötet. Gröna färger skapar lugn och harmoni och passar bra för reflektion och i till exempel loungemiljöer. Röda färger ökar pulsen och passar bra till olika workshops eller när ni vill aktivera deltagarna.
Beroende på hur många mötesrum ni och vad ni har för olika typer av möten så gör en variation även med olika färger i rummen. Att ha vita väggar är väldigt neutralt och kan vara bra där ni vill kunna med andra medel skapa en atmosfär och känsla.

Ståbord

Alltid bra att ha ståbord i mötesrummen både till mötesledaren och mötesdeltagarna så att möjlighet finns att resa på sig under ett möte. Kroppen har två vilolägen, sittande och liggande viket medför att många av oss behöver resa på oss under mötet för att få ny energi.
Ha gärna höj och sänkbara ståbord så att höjden kan anpassas till hur lång den som vill använda den är.
Detta är speciellt viktigt ur ett ergonomiskt perspektiv till mötesledaren som ofta har ståbordet som sitt arbetsredskap. Många av oss har problem med leder, ischias, får ont när vi sitter i samma ställning.
Om ståbord finns i mötesrummen så kommer de garanteras användas. Ett ståbord är det generellt ingen som frågar efter, dock används de flitigt när de finns.

Relaterade inlägg

Laddar inlägg