Organisera ditt kontorsprojekt: Inledning

Tydliga roller och mandat, en väl formulerad målbild och tydliga ramar – där har du utgångspunkten för ett
lyckat kontorsprojekt. Planera i förväg, utse rätt människor till rätt uppgift och diskutera för att lägga en bra grund till utformningen av ert kontor.

Spara

Kontorets utformning är viktig, färg och form sätter stilen...

...men utan en väl sammansatt organisation, som består av dig som är expert på ditt eget behov och andra som är experter på sitt fackområde, är det svårt att komma i mål på ett smidigt och professionellt sätt.
Det kan tyckas enkelt: planera och genomför. Men det finns flera saker att tänka på under projektets gång, och även det som verkar så självklart kan lätt falla mellan stolarna. Här kommer några tips på saker att tänka på när du planerar ditt kontorsprojekt.

  • Överenskommelse hos ledningen om att ett nytt kontor och nya arbetssätt/-metoder ska implementeras
  • Sätt upp mål utifrån er vision och era behov
  • Utse en kontaktperson/intern projektledare. Denna person får en nyckelfunktion. Observera att denna uppgift är tidskrävande!
  • Utse en styrgrupp för projektet
  • Utse en referensgrupp för projektet
  • Insamling av data

Grunden är lagd

Nu har du en bra grund och början! Att utse rätt personer för projektet är mycket viktigt och inget som ska hastas igenom. Vissa uppgifter är dessutom tidskrävande.
Efter detta kan samarbetet mellan er och arkitekten dra igång på allvar, och ni kan tillsammans börja utforma ett koncept för den nya arbetsplatsen.

Relaterade inlägg

Laddar inlägg