Planera för en papperslös arbetsplats

Eftersom flexkontoret ska vara papperslöst, är det nödvändigt med en väl utvecklad teknik som alla behärskar

Spara

Teknik och IT

Eftersom flexkontoret ska vara papperslöst, är det nödvändigt med en väl utvecklad teknik som alla behärskar. Se t ex till att informera om vilka tekniska lösningar som kan användas för att nå varandra och lär ut hur de fungerar. Kom ihåg att papperslösa kontor kräver dubbla skärmar då en skärm ersätter pappret. Se därför till att alla arbetsplatser har dubbla skärmar eller motsvarande lösning.

Arkivering och förvaring

Fundera på vad verksamheten har för olika behov av arkivering och förvaring.

Fördjupning

Interaktionen mellan människa - teknik är viktig att tänka på när man går över till flexkontor. När vi utformar tekniska system måste vi ta med människans förmågor och begränsningar i designprocessen. Missar vi det riskerar vi både produktivitetsförluster, minskad arbetsmotivation och ohälsa.

Lästips:

Arbetsmiljö och produktivitet
Arbete och teknik på människans villkor

Relaterade inlägg

Laddar inlägg