KONSTEN ATT MISSLYCKAS MED ETT LOKALPROJEKT 2

Blanda inte in personalen.

Spara

Tystandskultur på arbetsplatsen?

Att behandla ett lokalprojekt som ett inredningsprojekt kan liknas vid en åkomma, och det är än mer allvarligt att inte involvera och engagera personalen i lokalprojektet.
Människor som inte känner sig delaktiga eller lyssnade på kommer heller inte att känna något ansvar och kan i värsta fall bidra till att projektet kraschar.
Lokalvårdare har intervjuats i projekt där det visade det sig att hen hade jobbat längst på kontoret. Efter att ha frågat hur klimatet var på kontoret berättade personen gråtande om hög personalomsättning och tystnadskultur på arbetsplatsen. Denna typ av information är av avgörande betydelse för att kunna ge en bra rapport och för hela projektet.

Felaktig tidsbesparing

Det som kan tyckas vara en tidsbesparing, att inte blanda in personalen, kan mycket väl resultera i en återvändsgränd med fördröjning och dessutom fördyrning av projektet. I stället för en möjlighet att lyfta verksamheten och lokalerna riskerar man att hamna med arbetsmiljöproblematik, missnöjd personal och dysfunktionella lokaler i knät.

Ge det tid

Det måste få ta tid, vi har alla olika startsträckor och olika sätt att uttrycka oss på. Därför är det viktigt att använda sig av olika metoder såsom intervjuer, workshops, enkäter etcetera för att få en så bred bild av nuläget som möjligt. Det är ju trots allt ofta verksamhetsförändringar görs när behovet har funnits ett tag och då behöver även lösningarna få ta tid.

Sätt samman en arbetsgrupp

Desto viktigare är det att sätta samman en arbetsgrupp som har bred kompetens och olika erfarenheter. Brukare från olika områden och nivåer, såväl Top-Down som Bottom-Up är att rekommendera. Även specialister som beteendevetare, ergonom, inredningsarkitekt, akustiker, företagshälsovård är lämpliga att tidigt involvera i processen för att få objektiv kompetens. Är verksamheten riktad mot allmänheten bör givetvis även representanter utifrån medverka på exempelvis workshops, stormöten eller via enkäter. Viktigt är att inte underskatta vikten av mångfald och delaktighet.

Välj även de kritiska

Det gäller att sammansättningen av arbetsgrupperna ger en sann bild av verksamheten för att resultatet skall bli så användbart som möjligt. Det är viktigt att inte bara välja de mest entusiastiska personerna utan även medarbetare som är kritiska till förändringen.
Ibland är det att rekommendera att man har lottat fram deltagarna för att undvika jäviga situationer.

Nyckelord

• Delaktighet
• Mångfald
• Involvera

Om nu det visar sig i en förstudie att det utkristalliserar sig svårlösta problem som till exempel psykosocial ohälsa, dålig akustik eller lokaler som inte är anpassade för verksamheten så skall man inte vara rädd för att anlita specialister som beteendevetare, akustiker eller tillgänglighetskonsulter för att nämna några discipliner.

”Att leda är att lyckas genom andra”. – Knud Overö

Relaterade inlägg

Laddar inlägg