Varför en projektledare vid inredningsprojekt?

Det är viktigt att frigöra tid till ett Inredningsprojekt och samtidigt inte tappa fokus på sin verksamhet. Detta kan vara svårt. Tiden räcker inte till. Kärnverksamheten bli drabbad. Finns dessutom kunskapen att internt driva inredningsprojektet hållbart och opartiskt.

Spara

Nya tider, Nya behov

Pandemin slog till med all kraft vilket har drabbat ex. företag, människor, familjer hårt när företag tvingats dra ner på personal för att anpassa kostymen. Men ljusningen är på väg och det kommer bli bättre. När allt fokus på pandemi och vaccin lagt sig och vi börjar komma tillbaka till det ”normala” arbetslivet igen så kommer företag (om de inte redan gjort det) ha många viktiga frågor att ta ställning till för att säkra upp sin verksamhet för framtiden.

Vilka frågor behöver vi ställa oss?

 • Skall vi arbeta på samma sätt som vi alltid har gjort?
 • Skall vi arbeta på kontoret alla dagar i veckan?
 • Skall vi ”coronaanpassa” i form av fler möjligheter till att distansera sig på kontoret?
 • Behöver vi resa lika mycket som vi gjort tidigare eller kan vi istället skapa fler digitala verktyg och förutsättningar för att effektivisera vår tid?

Någon form av förändring

Oavsett vilka frågorna än är så kommer det innebära någon form av förändring av arbetssättet och arbetsplatsen. Förändringsresor tar tid och de är utmanande. Det kostar också pengar. Har man möjlighet att tillsätta interna resurser för denna typ av förändringar som arbetsplatsförändring, speciellt när man skall lägga allt fokus på företagets ”Core business”? Det är inte alltid en självklarhet.

Förankrad plan

Med en tydlig plan som är väl förankrad i organisationen, projektägarskap och framförhållning så blir resultatet och organisationens värdeskapande väl värt resan. Det är viktigt att ha kompetens som kan projektleda, stötta och driva projektet genom hela processen.

Rätt effekt?

Inte sällan kan företag som genomgått en förändring känna att man inte fick den effekt som man förväntat sig när man gick in i projektet. Det kan leda till utebliven interaktion, minskad teamkänsla, ökad sjukfrånvaro osv. I många förändringsarbeten ruckas känslan av trygghet och stabilitet. En del påverkas inte alls, medan andra tar det hårt. Medarbetaren och människan måste ibland få hjälp att anpassa sig till de nya rådande omständigheterna. Viktigt är att medarbetaren får chansen att ha en åsikt.

Det kan vara svårt

Det är viktigt att frigöra tid till projektet och samtidigt fokusera på sin verksamhet. Detta kan vara svårt. Tiden räcker inte till. Kärnverksamheten bli drabbad. Dessutom saknas oftast kunskapen att driva projektet. Det är viktigt att säkerställa att förändringsresan görs på rätt sätt och i rätt tid och till de rätta ekonomiska förutsättningarna. Det är också viktigt att kärnverksamheten rullar vidare samtidigt. Därför behövs en projektledare. Målet en projektledare bör ha är att underlätta och frigöra tid så att kärnverksamheten kan rulla samt säkerställa att projektet drivs på ett professionellt sätt.

Vad gör en projektledare av inredning?

 • Projektledaren genomför allt från behovsanalys, projektstart, genomförande samt den viktiga resultatuppföljningen.
 • Projektledaren roll är primärt att stötta och driva projektet genom hela processen. Under en projektledares ledning får man den kunskap och kompetens som behövs för en lyckad förändringsprocess. Projektledaren vet när expertis behöver plockas in.
 • Med tydliga mål guidar projektledaren genom hela processen. Som företag är det viktigt att vara tydlig med hur mycket tid och engagemang man har möjlighet att lägga i projektet.
 • Det är projektledarens ansvar att se till att ha kunskapen till att återbruka befintliga inventarier för ökade möjligheter ur ett ekonomiskt och hållbart perspektiv
 • Projektledaren är ytterst ansvarig för att projektet håller ihop, tidsmässigt och ekonomiskt samt att hjälpa medarbetarna genom förändringsprocessen genom att arbeta med struktur, kultur och lärande samt kompletterande expertiser.
 • Det är också projektledarens ansvar att se till att rätt kompetenser kommer in i rätt skeden.
 • Det är projektledarens roll att se till att införa interna projektägare till olika delprojekt i processen. Det är då viktigt att veta vilka delprojekt som krävs. Projektledarens roll är att se till att dessa delprojekt kommunicera med varandra.

Tre viktiga saker att ta med

 • God framförhållning. Det är aldrig för tidigt att börja.
 • Ta in rätt kompetens och fokusera på er affär.
 • Glöm inte medarbetaren. Medarbetaren är företagets största och viktigaste resurs.

Relaterade inlägg

Laddar inlägg