Resurser som krävs för att ro iland förändringen

Det är lätt hänt att konsulter blir "gisslan" genom att man skjuter över ett ansvar på konsulten som egentligen ska ligga inom organisationen

Spara

Man måste försäkra sig om att organisationen har de resurser som krävs för att ro iland förändringen. Detta det gäller både personellt, kompetensmässigt och ekonomiskt. Se till att skaffa gedigen kunskap om vad som passar just er verksamhet! Ta hjälp av konsulter om organisationen upptäcker att man saknar vissa nyckelkompetenser, men se till att organisationen fortsätter att äga processen. Det är lätt hänt att konsulter blir "gisslan" genom att man skjuter över ett ansvar på konsulten som egentligen ska ligga inom organisationen. Här gäller även det omvända, att man skyller på konsulten om något inte blev som man tänkt sig. Se också upp för säljande konsulter. Återigen är den egna kunskapen om verksamheten och vad den behöver viktigast. Sådan kunskap leder till beställarkompetens vilket bidrar till att man slipper stå där med en lösning som inte passar i slutänden.

Konkreta tips

  1. Definiera eventuella konsulters roll och ansvar.
  2. Starta inte andra resurskrävande projekt som inte behövs för övergången till flexkontor.
  3. Ta gärna hjälp av företagshälsovården eller andra konsulter i de frågor som organisationen saknar egen kompetens.

Relaterade inlägg

Laddar inlägg