Så gör du förändringen begriplig för medarbetarna & varför

”Varför” är en central fråga att besvara när en förändring ska ske. Och den behöver brytas ner och tolkas av både dig, och dina medarbetare och kollegor. Här får du exempel på ett konkret sätt.

Spara

Fastna inte i framtiden

Rätt vanligt är att ledningen eller projektet börjar förmedla beslut kring målsättning, med vanliga, men inte så precisa, formuleringar om bättre affärer och samverkan. Det kanske handlar om att bli en attraktivare arbetsgivare och att ge bättre samhällsservice. Begripligt, javisst, förståeligt, absolut. Men frågan återstår för var och en ”Okej. Men vad har det med mig att göra?”. Bekant, eller hur?

Bryt ner budskapen i stället för att smattra ut dem

Alltså krävs ett arbete för att bryta ner budskap. Och att inte fastna i smatterbandsfällan när dessa budskap ska förmedlas. Med smatterband menar jag att: producera massor av information som trycks ut i olika kanaler. Och när budskapen inte går fram, producera ännu mer information som trycks ut på samma sätt.

Använd istället den information som finns – på många olika sätt, upprepade gånger. Och låt medarbetarna/kollegorna få utrymme att tolka den, reagera på den och - utveckla den.

Mer om detta i ett annat inlägg. Här kommer nu ett roligt och ofta bortglömt förslag på sätt att kommunicera om ett nytt kontor.

Glöm inte vad ni lämnar nu & sen

Samla in exempel på problem som finns på ert nuvarande kontor gällande funktion och upplevelser. Ni har troligen gjort en behovsinventering – hämta inspiration från den – men hur har ni berättat om den för medarbetarna?

Det är lätt hänt att fastna i framtidsbilder och visioner. Glöm inte berätta VARFÖR ni förändrar er arbetsplats! Berätta med hjälp av konkreta exempel. Skippa just nu pratet om samverkan och att vara en attraktiv arbetsgivare.

Be gärna medarbetarna komma med egna exempel. Ta foton – för att senare kunna visa den resa ni gjort.

Vi glömmer bort nuvarande problem

Har du tänkt på att det är lätt att glömma bort de problem och hinder vi ser i vår vardag? Detta troligen eftersom vi vant oss vid dem, hittat strategier för att hantera eller runda dem, och att vi därför i stället tenderar att enbart se de problem och hinder vi ser framför oss i det nya, okända. Vi kan kalla det ”Hotet”.

Vi människor har fem gånger fler nervbanor för hot än för belöning. Det är troligen en anledning till att vi kan uppfatta flytten till ett nytt modernt fräscht kontor som besvärligt och negativt, dvs. hotfullt. Det här är viktigt att förstå och inte glömma, eftersom det gör många reaktioner begripliga.

En uställning, kanske?

Så: använd konkreta exempel på det ni ska lämna. Och redogör för de behov ni sett som behöver utvecklas. Kanske genom en utställning på en central plats på kontoret?

Ta bilder av situationer där…

  • ...det är trångt?
  • ...det är rörigt & belamrat?
  • …det finns trasiga projektorer, sladdar som hänger, blinkande lampor?
  • … det är mörkt?
  • …kollegor har hörlurar på sig för att slippa bli störda av buller och genomströmning?
  • …kön till konferensrummet ringlar lång inför ett möte eftersom ni har för få rum i förhållande till ert behov?

Vi vill förändra det vi själva upplever

När vi människor känner ett eget behov att förändra något, så vill vi göra något åt det. Vi eftersträvar hela tiden balans. Så att ”killa” lite där är inte så dumt. Att påminna om nuläget kan vara ett sätt att påminna om behoven.

”Om jag själv öppnar ett fönster i ett rum släpper jag in frisk luft, om någon annan gör det så upplever jag att det drar.”

Det hörde jag en av mina lärare säga på utbildningen i Praktisk förändringsledning för tio år sedan, och det satte sig i mitt minne. En väldigt bra beskrivning på hur förändring sker: när jag själv ser behovet.

Relaterade inlägg

Laddar inlägg

search
search

Vill du spara dina favoriter?

Dina hjärtmarkerade poster sparas bara så länge du har webbläsarfönstret uppe. För att spara posterna till senare, kan du logga in eller skapa ett kostnadsfritt konto.

Skapa konto Logga in