Så lyfter ni den digitala arbetsplatsen!

När Henrik Gustafsson och jag beslöt oss för att skriva boken Den digitala arbetsplatsen var det med den uttalade ambitionen att presentera hur vi anser att en organisation bör strategiskt utveckla och utforma den digitala arbetsplatsen för att skapa en bättre digital arbetsmiljö - och samtidigt möta dagens och framtidens krav på att arbeta smartare tillsammans med hjälp av digital teknik. Som ett komplement till boken skapade vi en arbetsbok fylld med instruktioner och exempel som visar hur man arbetar i praktiken. Nu har vi släppt denna fri, för gratis nedladdning.

Spara

En arbetsbok för utbildningssyfte

Ganska tidigt i bokprojektet insåg vi dock att det inte fanns utrymme att exemplifiera med många av alla dessa erfarenheter och exempel vi hade med oss från olika företag och organisationer vi arbetat med under åren. Då skulle budskapet kring hur vi anser att organisationer radikalt behöver tänka om hur de ser på och utvecklar den digitala arbetsplatsen riskera drunkna i instruktioner och exempel. Vi höll därför antalet exempel nere och undvek att ge alltför praktiska instruktioner.

Eftersom vi inte fick plats med praktiska exempel och instruktioner i huvudboken tog vi fram arbetsbok, vilken dessutom innehåller mer verktyg och mallar än de som tas upp i boken. Syftet var att använda dessa i våra utbildningar.

Varför släppa arbetsboken fri?

Arbetsboken har därför hittills varit exklusiv för de som gått våra utbildningar. Men, nu har vi tagit beslutet att göra den tillgänglig för alla. Utan kostnad.

Varför då kan man fråga sig? Varför ge bort något som vi lagt ned tid och energi i och som det finns mycket erfarenhet bakom gratis? Jo, vi kände helt enkelt att den gör mer nytta om den kommer fler till del och att den behövs nu mer än någonsin tidigare. Året som gått har visat hur viktig den digitala arbetsplatsen är. Och nu gäller det för allt fler organisationer att ta tag i den på allvar och skapa förutsättningar för att väsentligt förbättra digitala arbetssätt och samarbete. Då är det förstås viktigt att göra det på rätt sätt. Det menar vi att vi kan hjälpa till med genom att släppa arbetsboken till alla som behöver eller vill ha den. Fler kommer att kunna förstå hur det kan gå till att strategiskt utveckla och utforma den digitala arbetsplatsen med ett helhetstänkande och med värdeskapande och medarbetaren i fokus. Och varför detta är absolut nödvändigt.

Om angreppssättet och metodiken

Vi gör inte anspråk på att ha uppfunnit det angreppssätt och metodik som vi presenterar i boken och arbetsboken. Tvärtom. Det angreppssätt och metodik som vi presenterar i boken bygger på våra erfarenheter från såväl utveckling av den digitala arbetsplatsen som utformning och utveckling av digitala kundupplevelser. Vi är öppna med att vi hämtat mycket inspiration från designtänkande, upplevelsedesign och tjänstedesign, men också från agila metoder och verktyg som business model canvas.

Mycket är som sagt sprunget från vår erfarenhet av att arbeta med digitalisering av kundupplevelsen. Vi ställde oss tidigt frågan – om det är så vi anser att man bör arbeta när vi utvecklar digitala kundupplevelser, varför ska vi inte arbeta på motsvarande sätt med att utveckla digitala medarbetarupplevelser? För oss var det så självklart. Samtidigt såg vi att de flesta organisationer inte alls tänker och arbetar så när det gäller den digitala arbetsplatsen och medarbetarupplevelsen. Det måste vi göra något åt, tänkte vi!

Nedan är ett exempel på en mall som kan användas för att beskriva nuvarande medarbetarupplevelse.

Här hittar du arbetsboken

Så, nu har vi alltså gjort arbetsboken tillgänglig utan kostnad. Utan krav på registrering. Klicka här om du vill ladda ned den (PDF).

Observera att arbetsboken är omfattande men ändå inte tar upp allt. Hur man arbetar med medarbetarresor har vi exempelvis haft ett helt separat material kring under utbildningarna och detta återfinns därför inte i arbetsboken. Men, i övrigt så täcker den de flesta viktiga aktiviteter och verktyg som vi använder när vi hjälper kunder utveckla den digitala arbetsplatsen och medarbetarupplevelsen.

För den som är intresserad finns sedan tidigare även möjligheten att ladda ned tomma mallar i PowerPoint-format. Dessa hittar du i vårt Slack-community som du anmäler dig till via bokens hemsida.

Relaterade inlägg

Laddar inlägg