Så testas ditt ledarskap av den digitala utvecklingen

Den snabba digitaliseringen och det senaste årets hemarbete gör att dina medarbetare behöver dig som ledare mer än någonsin. Men risken finns att du gör val som skapar en negativ spiral. I den här artikeln ger vi exempel på några sådana val, och ger dig även fem konkreta tips som hjälper dig visa verkligt ledarskap

Spara

Ditt team behöver dig mer än någonsin

Att det mesta av 2020 gått i orons och osäkerhetens tecken är inte en överdrift. Men pandemin är troligen en katalysator för den utveckling som hade inträffat ändå. Och den hade fått samma konsekvenser för de människor du leder fast över längre tid.

Just nu kan det vara så att dina medarbetare upplever en stark brist på trygghet och tillhörighet. De behöver dig mer än någonsin - både som chef, ledare och medmänniska. Det är framför allt två stora förändringar som påverkar, som i sin tur för med sig olika typer av konsekvenser - och de leder till frågor du troligen bör ställa dig själv.

Distansarbetet under året kan sannolikt ha skapat ett avstånd mellan dig och ditt team. Om merparten i ditt team har arbetat hemma under större delen av året, och försökt vänja sig vid ett helt nytt sätt att sköta jobbet på. Då ligger stort ansvar på dig att hitta ett nytt sätt att kommunicera och verkligen nå fram via digitala kanaler. Hur bra är du på att nå fram genom rutan? Kan du lyssna och förstå både det som sägs tydligt och det som är mer subtilt i en digital kontext? Når du fram på ett mänskligt plan? Känner du och dina medarbetare tillit i er relation?

Parallellt med detta är du och ditt team troligen utsatta för ett yttre förändringstryck? Den pågående digitaliseringen och det senaste årets pandemi har skapat nya förutsättningar i marknaden - nya kundbehov, nya arbetssätt och nya arbetsuppgifter. För de flesta ser arbetet annorlunda ut nu än för ett år sedan, och det kommer att fortsätta förändras. För dig som chef och ledare krävs att du är närvarande och snabbt kan tydliggöra nya mål och processer liksom att uppmärksamma och följa upp. Är du bra på processer och struktur? Är du bra på att följa upp och vara konsekvent?

Se upp med din stress - den kan få dig att göra fel val

Den här sortens snabba och omfattande förändringar skapar som sagt osäkerhet. För att kunna bemästra den behöver dina medarbetare känna att de har ditt stöd. Får du dem att verkligen känna sig trygga, eller är det snarare så att du förstärker deras upplevelse av otrygghet?

Här är några val som stress och press kan få dig att göra, som bidrar till en negativ spiral:

  1. Du slutar delegera och löser fler av de svåraste uppgifterna själv. Det tar för lång tid att sätta in någon annan i arbetet, och det är troligen ändå du som gör det bäst.
  2. Du löser kriser som uppstår på egen hand. Det känns mer och mer som om du är personligt ansvarig för att säkra organisationens resultat.
  3. Du skyddar dina medarbetare redan innan de själva signalerar att de känner sig pressade. Du känner en oro för att de ska bli överlastade - stress är ju farligt!

Om du känner igen dig en eller flera av de här valen är det hög tid att du stannar upp och reflekterar över din roll som ledare och vilka konsekvenser det här beteendet har för din medarbetare.

Så visar du verkligt ledarskap som upplevs som ett stöd genom krisen

Ditt agerande kan vara det rakt motsatta till vad dina medarbetare behöver. I en tid av oro, när man känner sig otrygg, är det sista som behövs att någon bekräftar känslan av otrygghet genom att inte visa tillit.
Ifall du vill visa verkligt ledarskap, och samtidigt signalera till dina medarbetare att du litar på dem, så är detta några saker du både kan tänka igenom och agera på:

  • Bli bättre på att prioritera och i synnerhet välja bort, trots att osäkerheten finns där att du kan göra fel. Mod är att vara orolig först men göra det ändå, var öppen med dina val och tydlig i dina beslut. Ta nya beslut när du ser att det blivit fel.
  • Lägg tid på att delegera arbetsuppgifter till dina medarbetare, trots att det kan vara både otydligt och svårt. Du måste tysta den där rösten som säger att det är både enklare och bättre att du gör det själv, den leder dig till en ohållbar situation där du är allt annat än en förebild.
  • Uppmärksamma och följ upp dina medarbetares prestationer och ansträngningar regelbundet, konsekvent och med uppriktig nyfikenhet Var närvarande, se och bekräfta Det spelar ingen roll att ni alla arbetar på distans, ni är människor med samma behov som tidigare så detta måste ske.
  • Sätt gränser för ditt "eget" fokusarbete. Det finns alltid bränder som behöver släckas, men det betyder inte att det alltid är du som ska göra det just nu. Tvärtom finns det ett långsiktigt värde i att du inte gör det.
  • Visa att du värderar och prioriterar din egen hälsa. Hur skönt det än vore att bara släppa taget om disciplinen, släppa träningen idag, äta skräpmat, fuska med sömnen… Genom att prioritera din hälsa sänder du en viktig signal till hela ditt team.

Genom att göra de här fem sakerna, och fortsätta att tänka på dem så att ditt beteende förändras, så visar du verkligt ledarskap. Du blir både en förebild för dina medarbetare och ger dem möjlighet att växa i sitt arbete. Du visar tilltro till dem, får dem att agera utifrån ett självledarskap, och bygger styrka och stolthet i din organisation. Den första tiden blir ditt arbete säkert lite mer komplicerat, men du kommer snart att kunna se konkreta vinster. Du och ditt team blir stoltare, gladare och starkare… och gör ett allt bättre jobb tillsammans.

Relaterade inlägg

Laddar inlägg