Självledarskap och aktivitetsbaserat arbetssätt

Självledarskap, att ta egna initiativ och eget ansvar, lyfts ofta upp som en central del i aktivitetsbaserat arbetssätt. Men vilka förutsättningar behövs för att självledarskapet ska bli ett möjligt och förväntat förhållningssätt i verksamheten?

Spara

Ett praktiskt ramverk

Ett aktivitetsbaserat arbetssätt bygger på att såväl fysiska, som digitala, funktioner och verktyg som främjar valfrihet finns på plats, liksom ett ledarskap och en organisationskultur som stödjer och uppmuntrar valfrihet och behovsstyrt arbete. Om allt fungerar får alla friare tillvaro, men frihet innebär som bekant också ansvar. Ett sådant ansvar kan t.ex. beskrivas inom ramarna för begreppet ”självledarskap”.

Psykologifabriken kallar självledarskap för ”Ett praktiskt ramverk för personlig beteendeförändring”.

Självledarskap kan till exempel handla om att

  • Ta ansvar för sig själv och sitt arbetssätt
  • Lyckas med individuella uppgifter och mål
  • Påverka sin egen motivation och självförtroende

Välja utifrån behov

Grundtanken med det aktivitetsbaserade arbetssättet är att det ska finnas gott om val baserade på verksamhetens och kunskapsarbetarens behov. Och självledarskapet behövs för att kunna göra smarta val baserade på de egna personliga behoven och utifrån individens egna preferenser. OCH! Teamets – det vill säga kollegornas behov. För hur mycket ”själv” än ”självledarskap” innehåller så står du alltid i relation till din omgivning.

Trygghet är centralt för alla

Verksamheter som inför aktivitetsbaserade arbetssätt behöver bli medvetna om hur alla medarbetare kan känna sig trygga i att göra dessa val. Eftersom vi är mer uppmärksamma på hot än på belöning så behöver hoten undanröjas.

Vi behöver var och en känna oss trygga för att våga testa nya sätt och inte minst utvärdera dem – det vill säga hitta vad som funkar och inte.

Vi behöver vara trygga med att inte blir bestraffade öppet eller outtalat om vi gör val och testar nya saker.

Testa att ställa er frågor som:

  • Anses det ok att gå till mindfullnessrummet (eller motsvarande) mitt på blanka dagen?
  • Kan jag sätta mig med en filt över knäna i en skön fåtölj när jag ska läsa något utan att företeelsen kommenteras eller att någon ”tittar snett”?
  • Är det socialt acceptabelt att boka in ett promenadmöte i stället för det gamla vanliga i ett konferensrum?

Tillåtande & nyfiket

För ja, aktivitetsbaserade arbetssätt kräver självledarskap. Och självledarskap kräver förutsättningar i ledarskap och organisationskultur. Ett tillåtande och nyfiket förhållningssätt.

För den som redan vågat prova och är motiverad finns det gott om litteratur, idéer och strategier och anamma. Men när aktivitetsbaserat arbete ska fungera så behöver förutsättningar finnas för alla.

Vi behöver ta bort fördomar om ”obenägenhet till förändring” ”personligheter som inte passar för detta” eller liknande. För vad handlar det om egentligen? Om något träs över huvudet på dig så börjar du inte hoppa och tjoa av lycka och säga ”ja, det där gör jag.” Nej, du behöver, utöver att vara säker på att det är okej att prova sig fram, också förstå varför.

Du behöver förstå

  • Vad som förväntas av dig
  • Vad du kan vinna på det

Motivationen kommer inte först

När du provar nya sätt kan du bli motiverad för att fortsätta prova nya sätt. Det finns nämligen en missuppfattning när det gäller motivation. Så jag avslutar med ett citat från Anna Tebelius Bodin:

Relaterade inlägg

Laddar inlägg