Smart flyttprojektledning ger hållbar arbetsmiljö

Extern flyttprojektledning effektiviserar flytt och arbetsplatsutveckling, ser till den mest effektiva logistiken samt de smartaste lösningarna. En flytt är mer komplex än vad många förutser.

Spara

Extern flyttprojektledning effektiviserar flytt och arbetsplatsutveckling

En flytt är mer komplex än vad många förutser. Det handlar om att hantera flera olika interna viljor, externa leverantörer, eventuell kundlogistik under flyttperioden etc. Genom att anlita extern flyttprojektledning, minimerar man risken för att tappa i produktivitet under projektets gång. Målet är att ingen ska hämmas i sitt arbete under tiden för flytt och-/eller omgörning.

Ett tydligt varför

Hela organisationen ska veta varför vi flyttar / utvecklar arbetsplatsen. Ett tydligt varför ska kommuniceras och förstås av alla intressenter för att processen skall upplevas som hanterbar och meningsfull. Målsättningen för projektet är såklart projektspecifikt. Det kan handla om hållbarhet, arbetssättsutveckling, skapa en mer attraktiv arbetsplats för att underlätta rekryteringsarbetet, varumärkesbygga etc.
Att ha målbild samt effektmål är viktigt från start. Det går att få flödet att fungera vilket underlättar för att nå effektmålen.

Gör projektet hållbart

Både flytt och arbetsplatsutveckling går att genomföra på ett hållbart sätt. En del organisationer väljer att flytta till mindre lokaler eller att dela lokaler med andra, vilket ger en högre hållbarhet.
Under hela projektet väljer vi hela tiden material med sikte på det mest hållbara. Befintlig inredning bör ni återanvända, återförsälja eller skänka bort så långt det går. Det som blir kvar efter detta skall man materialåtervinna. Vid färdigt projekt bör ni se till att få en CO2 rapport som redovisar vad projektet förbrukat. Hållbara projekt, inspirerar och motiverar medarbetare. Arbetsplatsen skall vara en plats att längta till.

Dualiteten

Ett förändringsprojekt kräver förutom logistik, lokalprogram, lokalanpassning och projektledning också att se till de mjuka värdena. I förändringsprojekt kommer ni mötas av medarbetare som ”går i förväg” och ser vinsterna med förändringen omedelbart. Ni kommer också mötas av en stor skara som ”tar sig igenom” förändringsarbetet. Det kommer finns många vars behov behöver stöttas. Och det kommer finnas några som faktiskt inte klarar av förändringen som sker. Det är därför oerhört viktigt att ta hänsyn till dualiteten. Vi är olika och vi hanterar förändringar på vitt skilda sätt. Vi behöver inspirera unga talangerna och möta deras behov av flexibilitet snabb rörlighet mm, samtidigt som vi måste respektera och stötta de mer seniora på arbetsplatsen som har erfarenhet, kunskap och ofta starka nätverk.

Sammanfattning - Smart flyttprojektledning och hållbar arbetsmiljö.

  1. Anlita extern flyttprojektledning
  2. Ett tydligt varför ska kommuniceras och förstås av alla
  3. Se till att projektet arbetar hållbart och se till att få en CO2 rapport som redovisar vad projektet förbrukat
  4. Ta hänsyn till dualiteten

Checklista: Att tänka på vid flytt och omgörning för undvika tapp i produktivitet:

  • Att ledningen står bakom projektet; det kommer stundtals att bli bökigt
  • Att projektet är väl genomtänkt; vad vill vi uppnå?
  • Att det råder transparens under hela processen; informera och inkludera alla
  • Ta hjälp med logistik och flyttprojektledning

Relaterade inlägg

Laddar inlägg