STARTA MED EN PILOT

Inhouse branding genom formstarka miljöer kräver mod. Hur kan intentionen att stärka önskat arbetssätt och miljö med ett nytag säkerställas? Gör en pilot.

Spara
Oavsett bakgrund till förändringen, många medarbetare som står inför en omställning känner tveksamhet och också en viss oro, är min erfarenhet. Detta gäller även i de fall då företaget andas framgång och satsar på förbättring. Arbetsgivaren i sig vill i de allra flesta fall ge ett mervärde till de anställda, kommunikationen kan bromsas av ovisshet och rädsla.

Om ett företag har bestämt sig för att flyga är en pilot en bra idé

När ett företag ska göra en större förändring som byte av lokation, implementering av arbetssätt eller inhouse branding finns ofta en rad bakomliggande orsaker likväl som stora förväntningar. Expansion alternativ mindre lyckad utveckling, organisatoriska förändringar i form av nyanställning eller nedskärning, nya befattningar osv.

Oavsett bakgrund till förändringen, många medarbetare som står inför en omställning känner tveksamhet och också en viss oro, är min erfarenhet. Detta gäller även i de fall då företaget andas framgång och satsar på förbättring. Arbetsgivaren i sig vill i de allra flesta fall ge ett mervärde till de anställda, kommunikationen kan bromsas av ovisshet och rädsla.

Vad är en pilot?

En pilot är test av en yta i full skala av det nya kontoret, men på en avdelning eller en mindre del.

På stora företag där ett nytt koncept ska appliceras på flera siter och ett stort antal arbetsplatser under en längre framtid är det enkelt organiserat att börja med ett av kontoren där de flesta delarna av exempelvis ett aktivitetsbaserat kontor får plats. Samband osv kan lätt provas. Det blir ett fullskaleexperiment.

På en företagssite där antalet arbetsplatser kan vara från hundra till femhundra kan en avdelning väljas ut på 20-30 medarbetare.

En pilotyta kan också handla om utvalda delar av kontorets ytor, tex några olika typer av mötesrum att prova på och utvärdera sinsemellan.

Fördelar med en pilotstudie:

  • Varje medarbetare har chans att känna in miljön, ge synpunkter och känna sig delaktig.
  • Det blir enkelt att transformera diffus oro till konkreta frågor.
  • Om piloten blir lyckad, blir de medarbetare som testar ytan bra ambassadörer ut mot resten av företaget.
  • Pilotytan blir en morot och förändringen känns nära och verklig. Målet blir tydligt för alla när medarbetare tex tillfälligt behöver sitta i baracker/flyttar om i temporära lösningar och bullrig ombyggnadsmiljö under byggnationstiden.
  • Det finns chans till omtag innan företaget har investerat i för stora kostnader.

Några råd i piloten:

  • Dra konceptet fullt ut. Snåla inte på kvalité och utförande. Helheten är det viktiga. Det är lättare att backa än att övertyga med något halvfärdigt och växla upp senare.
  • Bjud in till dialog och diskussion. Visa att medarbetarna blir lyssnade på. Justeringar i nästa steg är möjliga!
  • En pilot går också att bygga upp helt eller delvis i en befintlig miljö för att sedan flytta med till i den nya siten.
  • Investeringar i piloten är ej förgäves. Även vid utveckling/backning eller omtag går det mesta i piloten att tas tillvara i det vidare arbetet med övriga ytor, är min erfarenhet.

En pilot innebär att testa ett nytt inredningskoncept eller arbetssätt i en mindre skala innan det större omtaget. En pilot ger flera fördelar såsom inkludering av medarbetare tidigt i processen, möjlighet till omtag, ekonomiska fördelar samt mod att faktiskt våga nytänk och formstarka miljöer.

Relaterade inlägg

Laddar inlägg