Bättre resultat i era ledningsgruppsmöten - 5 snabba tips

En av ett företags eller en organisationers viktigaste möten är när ledningsgruppen möts. Ta del av 5 snabba tips.

Spara

Ledningsgruppsmöten ger sällan önskvärt resultat

En av ett företags eller en organisationers viktigaste möten är när ledningsgruppen möts. Av alla chefer vi möter så vittnar de samtidigt om att just ledningsgruppsmöten sällan ger ett önskvärt resultat. Dessa möten tenderar att förekomma ganska ofta och vara långa. Trots både lång tid och bra frekvens på mötet så drar det ofta över tiden och många gånger hinns inte alla punkter med.

En av fallgroparna är att man blandar massa olika ämnen/frågor som både är långsiktiga och operativa. En annan typisk annan fallgrop är att man först utgår från att just ledningsgruppen ska ha möte innan man besvarat frågan:
Vad är meningen/nyttan med mötet och varför skall vi ses? Vad ska vi prestera på detta möte?

När ni besvarat dessa frågor väljer ni deltagare som kan bidra och det kanske inte är alla i en ledningsgrupp?

Då en ledningsgrupp ansvarar för många och olika delar i en verksamhet finns allt att vinna på att dela upp mötena så att de handlar om kanske ett ämne/fråga per möte och gå i hamn med mötet.

Tips hur ni kan öka genomförandekraften i era ledningsgruppsmöten och ert ledningsgruppsarbete.

  • Ta fram er affärsplan eller verksamhetsplan där ni tydligt ser vad ni som ledningsgrupp förväntas leverera och prestera. Några exempel på ansvarsområden skulle kunna vara: Arbetsmiljö, jämställdhet & mångfald, kundservice, medarbetarnöjdhet, ekonomiskt resultat, innovation, produktion etc.
  • Ta sedan en dialog kring ovan ansvarsområden var och en för sig. Besvara först frågan vad som är meningen/nyttan med respektive möte? vad konkret ska ni prestera på mötet? Välj sedan vilka i ledningsgruppen som bör delta? Någon annan "expert" eller relevant person som kan bidra? Hur ofta behöver ni mötet och hur lång tid ska mötet vara?
  • När ni har möten som är med långsiktigt fokus och som kanske mer sällan förekommer så säkerställ att deltagarna ges bra förutsättningar att förbereda sig. Kanske finns något styrdokument som kan kopplas till mötet? Var noga med att skicka en agenda där det tydligt framgår vad deltagarna ska bidra med.
  • Förmodligen är det så att just ledningsgruppen har behov att mötas kring vissa frågor och beslut. Reflektera kring om ni behöver ett mer operativt möte? Om ja, enas om vad syftet är och vad ni konkret ska prestera på mötet. Behöver ledningsgruppen kanske ses för att följa upp strategier, fatta beslut framåt som är mer långsiktiga? Besvara vad syfte & mål är så att alla är samspelta kring vad ni ska prestera och vad nyttan/meningen är.
  • Vår erfarenhet och slutsats är att både mötestiden minskar och genomförandekraften ökar genom att bryta ut olika ämnen/frågor och skapa egna möten. Vi får lättare att förbereda oss och ha fokus på ett ämne/fråga i taget samt att vi når resultat med mötet. Här kan vi också säkerställa att vi har deltagare som kan bidra och som mötet är relevant för.

Relaterade inlägg

Laddar inlägg