Ergonomi

Ergonomi - läran om anpassning av arbete och miljö till människans behov och förutsättningar

Spara

Våra fysiska behov

Vi behöver alla både rörelse och vila för att må bra. Kroppen är anpassad för varierad rörelse och ett allt för stillasittande arbete kan leda till ohälsa och olika typer av belastningsbesvär.

En arbetsplats som är ergonomiskt utformad ger medarbetaren möjlighet att ha omväxling i sin arbetsställning under dagen. Arbetsgivaren har ansvar för att arbetet och arbetsplatsen är ergonomiskt utformad och att arbetstagaren har möjligheter att påverka hur det egna arbetet planeras och genomförs så att tillräcklig rörelsevariation och återhämtning finns. En arbetsuppgift eller arbetsplats ska inte slita på kroppen i onödan. Det ska vara möjligt att utföra sitt jobb utan för hög belastning.Hjälpmedel för att skapa en ergonomiskt bra arbetsplats

  • Höj och sänkbara skrivbord som gör att de kan anpassas efter var och en och gör det lättare att variera arbetsställningen mellan sittande och stående under dagen. Arbetshöjden på bordsskivan bör vara i armbågshöjd oavsett om man sitter eller står.
  • Arbetsstol med justerbar rygg, sits och höjd som passar både olika långa och breda människor.
  • Ståmattor som avlastar kroppen när man står upp och arbetar.
  • Ergonomisk mus för att hindra musarmsrelaterade besvär.
  • Rätt utformad belysning vid skrivbordet.

Aktivitetsbaserat kontor

I en kontorsmiljö där de anställda inte har fasta platser är det extra viktigt att bord och stolar är enkla att justera för att kunna anpassas efter var och en. Medarbetarna väljer arbetsyta efter aktivitet, såsom samarbete, lugn zon eller tyst zon för koncentration. Andra kontorstyper är cellkontor samt öppet kontorslandskap i olika storlekar.

Var och en av dessa kontorstyper har både för-och nackdelar utifrån arbetsmiljö och hälsoperspektiv. En slutsats är att en kontorstyp inte passar för alla verksamheter eller alla typer av arbetsuppgifter. Läs mer i ISM:s forskningssammanställning. (Institutet för stressmedicin)

https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/0975fe34-45bb-4e8d-9f2f-2309bd19d627?a=false&guest=true

https://www.vgregion.se/ov/ism/om-ism/natverk-for-dig-som-arbetar-med-stress/aktuellt-i-natverket/Aktivitetsbaserat_arbetssatt_-_rapport_fran_natverkstraffen/

Hur undviker vi arbetsskador på kontoret?

Att ha möjlighet att variera sin arbetsställning, kunna ta pauser och röra på sig med jämna mellanrum minskar risken för arbetsskador.

Forskning har visat att stillasittande på arbetsplatsen kan vara ett hot mot folkhälsan. Fysiska risker med stillasittande kan vara ökad risk för hjärtsjukdomar och diabetes. Psykiska risker finns även då det kan ge trötthet och sämre minne.

Relaterade inlägg

Laddar inlägg