Så skapar du kreativa möten

För att ett möte ska bli bra så finns det några grundläggande delar som du som mötesledare behöver säkerställa före och under mötet. Att skapa kreativa möten är inget undantag från dessa delar. Att skapa kreativa möten kräver dessutom mer tankekraft innan och att du tydligt tänkt igenom vilka metoder och tillvägagångssätt du ska använda under mötet.

Spara

Fem tips för att skapa ett kreativt möte:

Nedan följer några tips på hur du stegvis kan förbereda och genomföra ett kreativt möte både digitalt eller fysiskt. Kolla även filmen där Disney strategin förklaras som är en ypperlig metod i ett kreativt möte. Denna metod är klart enklare att genomföra fysiskt än digitalt. Lycka till!

1. Ta fram ett krispigt syfte och tydligt mål med ditt kreativa möte

Tänk på att syftet ska svara på frågan varför detta möte är så viktigt? Vad är meningen och nyttan för er verksamhet med detta möte? Syftet bör skapa en känsla. Målet eller målen med mötet (bör vara 1-3) ska beskriva tydligt vad ni ska prestera på mötet. Låt målen vara så tydliga att ni i slutet av mötet kan stämma av att ni uppnått era mål.

2. Välj rätt deltagare till mötet

Reflektera kring vilka som kan bidra till mötet? För vilka deltagare är detta mötet relevant? Att ha mötesdeltagare med på ett möte som inte kan bidra eller som mötet inte är relevant för kan bli kontraproduktivt.
Fundera kring om du vill att deltagarna ska ha olika roller på mötet?

3. Skapa tydliga förväntningar och förutsättningar för att kunna bidra till ditt möte

Skapa en agenda så att deltagarna i god till kan förbereda sig för mötet. Ha frågeställningarna med som hjälper deltagarna att kunna börja processa och förbereda sig vad de vill bidra med på mötet. Om det finns relevant underlag att läsa och förbereda sig på skicka det med agendan.

4. Tänk igenom vilka metoder och tillvägagångsätt du ämnar använda på mötet

Fundera på vilka metoder och tillvägagångssätt du vill använda under mötet.
Vilka frågor ska diskuteras? hur ska dialogen gå till? du kanske vill använda grupprum? hur stora ska grupperna vara? hur lång tid? hur ska redovisning och dokumentation gå till?
Du kanske vill använda röstningsfunktionen i någon fråga eller ämne?

Det finns en mängd olika metoder som du kan tillämpa här är några:

  • Double Diamond-strategin används för problemlösning och idé skapande. Det är en strukturerad strategi för att möta utmaningar i fyra faser, du kan googla denna strategi och hitta en mängd olika beskrivningar.
  • Disney strategin är en kreativ metod men kan även användas till problem lösning där man använder sig tre olika förhållningssätt och roller. Finns beskriven i filmen och vill du hitta fler beskrivningar så googla

Det finns en mängd olika faciliteringsverktyg du kan använda i ditt kreativa möte, några exempel är:

  • Miro, Mural och stormboard.
  • För att skapa engagemang och involvera finns även en mängd kostnadsfria verktyg du kan använda. Du kan lätt googla och hitta flera alternativ. En som många använder är; mentimeter. Där kan du även få hjälp med uppföljningen efter ditt möte.

5. Uppföljning

Bra om du redan innan mötet tänkt igenom hur du ämnar dokumentera det ni kommer fram till och hur du vill följa upp mötet. Kanske du redan vet att du vill ha ett uppföljningsmöte för att ta nästa steg? Om det ni kommer fram till på mötet ska förankras och spridas vidare, hur ska det gå till? Hur kan du följa upp att resultat av ditt möte förverkligas?

Mer från kunskapsbanken

Laddar inlägg