Vad innebär en strategisk part i arbetet med den framtida arbetsplatsen?

Att arbeta strategisk mot framtidens arbetsplats är det många som vet att vi måste göra. Att vi ofta behöver en strategisk part vet vi. Men vad innebär då en strategisk roll/part?

Spara

En strategisk part

Det är viktigt att ha en strategisk, affärsmässig part – någon som hjälper dig på vägen att förstå vad du faktiskt behöver i förändringen av din arbetsplats. En partner skall kunna identifiera vad du behöver för framtiden. Det är också viktigt att en part kan stödja projektet från idé till färdigt resultat.

Varför en strategisk part?

Det är viktigt att förstå både fastighetsägarens och hyresgästens perspektiv i processen. En strategisk part har kapacitet till att hjälpa båda parter genom en hyresgästanpassning och inredningsprojektering. Man arbetar strategiskt och vägleder de ingående parterna i gränsdragningsarbetet i vilka delar av till exempel en ombyggnad som kan läggas på entreprenaden respektive i inredningsprojekteringen.

Strategisk part och förändringsledning

Att jobba verksamhetsbaserat är framtidens arbetssätt. Det har vi lärt oss inte minst det senaste året då vi har behövt ändra våra arbetssätt och arbetsplatser på grund av den rådande pandemin. Att jobba verksamhetsbaserat innebär att lokalen, arbetssättet och teamet anpassas efter respektive beställares specifika behov och förutsättningar.

Här behöver de strategiska parten kunna agera stöd och ledning i förändringsarbetet. Samtidigt också vara en partner för både hyresgästen och fastighetsägaren, och utvecklar inredningsprojekteringen kring deras varumärke, behov och verksamhetskrav. Det krävs en bred kompetens.

Vad innebär strategiskt arbete?

Förutom teoretisk projektering, innebär ett strategiskt arbete även beställning av behovsanpassade möbler, specialsnickerier och textilier för att guida rätt både estetiskt och ekonomiskt. Dessutom innebär det även att kunna sköta all lansering, styling och inflyttning på kontoret för att underlätta på alla plan.

En strategisk part arbetar aktivt med att ha samarbetspartners inom akustik, ljussättning, styling och projektledning, så att man kan i tidigt skede kan knyta ihop processen för att säkerställa att det inte blir dubbelt jobb under tidens gång. Det är otroligt viktigt att jag får med alla från början, då ökar chansen till att vi kan utforma arbetsplatsen till nästa nivå, tillsammans.

Varför en strategisk partner?

  • Rollen kan identifiera vad du behöver för framtiden.
  • Rollen kan stödja projektet från idé till färdigt resultat.
  • Rollen hjälper er att förstå både fastighetsägarens och hyresgästens perspektiv i processen.
  • Rollen hjälper er genom hyresgästanpassning och inredningsprojektering.
  • Rollen stödjer ledningen i förändringsarbetet.
  • Rollen utvecklar inredningsprojekteringen kring deras varumärke, behov och verksamhetskrav.
  • Rollen arbetar samverkar med akustik, ljussättning, styling och projektledning, så att man kan i tidigt skede kan knyta ihop processen.

Relaterade inlägg

Laddar inlägg