Varför behövs "Hjärnergonomi" på ditt arbete?

Fråga efter hjärnergonomi på ditt arbete, det är nödvändigt i hjärnåldern! Högintensivt fokus, vilket många arbeten kräver mycket av, tar enorma resurser på din hjärna. De celler som är aktiva då kräver enormt mycket energi. Vill du veta varför?

Fråga efter Hjärnergonomi på ditt arbete

Fråga efter hjärnergonomi på ditt arbete– nödvändigt i hjärnåldern! Högintensivt fokus, vilket många arbeten kräver mycket av, tar enorma resurser på din hjärna. De celler som är aktiva då kräver enormt mycket energi. Varför? Jo, därför att de cellerna har en väldigt hög omsättning. De är som en sprinter, men vi använder dem som en maratonlöpare. Inte konstigt att vi blir trötta i huvudet.

Vår tids hastighet kör slut på vår hjärna

Har du kört på och slitit på hjärnan för att sedan landa som en våt fläck och undrat varför du är så trött och kanske även nedstämd? Du är inte ensam! Vi är många som följer vår tids hastighet och kör slut på oss. Det verkar nästan vara svårt att inte göra det mellan varven. Men det här behöver vi verkligen ta en rejäl funderar på. Vårt sätt att leva våra liv och arbetsliv sliter ut människan. Och nu är det inte ryggen jag talar om. Vi sliter ut hjärnan - som i värsta fall till slut kollapsar.

Men! Måste det vara så här? Naturligtvis inte. Vi lever i en samtid som kör över hjärnan i stället för att samarbeta med den. Så här har det inte alltid varit men många olika saker i vår samtid har drivit och fortsätter att driva på det. Därför behöver vi alla dra i handbromsen, nödbromsen – ja, vilken broms som helst, så att vi lever våra liv och arbetsliv utifrån hjärnans förutsättningar i stället för att slita ut den.

Dags för ett självklart och starkt inre ankare

Vanligaste förslitningsskadan idag sitter inte i nacke eller rygg. Utan i hjärnan. Hjärnan är lika formbar som muskler. Varje dag formas den – frågan är till vad? Bygger vi en stark hjärnmuskel eller sliter vi ut den? Ergonomi på arbetsplatser är bra. Men varför har inte alla arbetsplatser ergonomi för hjärnan? Nu när det är den som löper störst risk för att få förslitningsskador. Det är definitivt dags för en arbetslivskod enlig hjärnan.

Då krävs det ett starkt inre ankare för att stå emot tidens myckna yttre brus. Både för individer men även för organisationer och ledare på alla nivåer. Ska vi följa varje vink tidens tand viftar med eller ska vi stå stadigt förankrade i oss själva och i den verksamhet vi verkar i? Vi ska stå säkert i oss själva och lyssna till vår egen inre gps.
Eller som filosofen Nietzsche uttryckte det: "Människans uppgift är enkel: hon bör sluta upp med att låta sin ”existens” vara en tillfällig slump … Du ska bli den du är."

Tips för hjärnergonomi – varva högfokus med lågfokus och vila

En av deltagarna på en föreläsning jag höll för några år sedan var före detta idrottare på hög nivå. Han berättade att han hade tagit med sig sitt sätt att lägga upp sin tidigare hårda träning till jobbet: ”När man ska träna för att få optimalt resultat behöver man varva högintensiv träning med lågintensiv och däremellan lägga in vila.

Det tänket har jag tagit med mig till jobbet. Varje dag planerar jag in högintensivt fokus, lågintensivt fokus och vila. För då kommer jag att fungera som bäst som människa och prestera optimalt som medarbetare över tid.”

Han berättade vidare att han tog med sig dessa parametrar och kollade av dem mot de arbetsuppgifter han hade. Var det ett möte där han hade en nyckelfunktion – då var det högintensivt fokus. Var det ett möte där han skulle sitta med för att få viss information och inte hade någon särskilt viktig funktion – var det lågintensivt fokus. Mellan mötena och andra arbetsuppgifter, lade han in tid för återhämtning och reflektion. På rasterna undvek han ett hög intensivt läge, han svarade inte på mejl och lade ifrån sig mobilen för att få viktig hjärnvila. Han fick på så sätt regelbundet viktig återhämtning och mikropauser mellan de högintensiva lägena.

Var en dirigent över din tid - ditt liv och arbetsliv

Vi behöver lyssna in vår hjärna och bygga den stark. Vi ska inte vara som existentiella sömngångare som bara jamsar med i gängse sociala normer om
karriär, lycka och välmående utan att fundera över vilken väg som är vår egen riktning. Vi ska kliva fram och vara tydliga orkesterledare för vår inre orkester, hålla hårt i taktpinnen och inte låta någon, vare sig vi själva eller någon annan, köra över vår hjärna.

Antingen så fortsätter vi att köra på och kör slut på människa efter människa som går in i den ökända väggen eller står i närheten av den. Eller så slår vi ihop våra kloka huvuden, skapar en hjärnrevolution, går samman och frågar efter hjärnergonomi på våra jobb!

Av Lena Skogholm,
Vinnare av Stora Talarpriset 2021
Författare till succéböckerna Bemötandekoden och Livskoden enligt hjärnan.

Illustrationer FridaRit

Relaterade inlägg

Laddar inlägg