Vem står bakom besluten när förändringen skapar oro?

Vem står bakom besluten i ert förändringsarbete? Vilka kommer stå fast - och pall - när beslut som tagits får verklig effekt i organisationen, och kanske skapar oro och irritation? Engagerade eldsjälar spelar roll i utvecklingsarbeten. Dock är det inte ovanligt att eldsjälar slocknar efter ett tag, om de inte får bränsle, eller är flera. Och om de inte har någon bakom sig, som stöttar.

Spara

”Ta det du”

En situation många kan känna igen sig i är när en arbetsgrupp - formellt eller informellt sammansatt - kommit en bit i en förändringsresa och upptäcker att det börjar gå trögare. Chefer som man tänker sig är viktiga för beslut och bärare av nya värderingar och arbetssätt svarar undvikande, eller uteblir från möten. Kanske säger ”ta det du” till projektledaren när det ska förmedlas viktiga budskap till medarbetarna.

Den engagerade arbetsgruppen har gjort nu det bekvämt för ledningsgruppen. Och för mellancheferna. Och för alla som behöver göra skillnad i den utveckling som är tänkt att ske.

Hur stor chans är det då att de kommer anstränga sig för att faktiskt GÖRA skillnad?

När det börjar gå trögt är det dags att stanna upp

Dags för arbetsgruppen att göra ett omtag. När det börjar gå trögt behöver nuläget inventeras.

Ställ er frågorna:

  • Vad är det ni lägger märke till händer och inte händer?
  • Varför går det trögt?

Känslan av angelägenhet är central

John P. Kotter har beskrivit 8 steg för att leda förändring. Ett par av stegen handlar om att känslan av angelägenhet måste finnas med hela vägen, och att det behöver finnas en grupp som leder arbetet med rätt kompetens - och rätt nivå av makt. Alltså någon som kan fatta beslut, och någon som kan stå bakom besluten när förändringens resultat börjar synas på riktigt, och kanske gör det besvärligt i vissa delar av organisationen.

Ledningen behöver alltså ha förändringen på agendan. Tills förändringen inte längre är en förändring, utan en del i beteenden, beslut och kultur.

Har ledningen förändringen på agendan?

Har ledningen förändringen på agendan överhuvudtaget, eller har de haft den, tänkt att ni andra har koll på läget, och sedan släppt den? När den inte är med, är den inte aktuell, då är det
- svårare för dem att engagera sig i den,
- känna angelägenhet - och
- hänga med i vad som behöver göras.

Boktips!

Så självklart behövs eldsjälarna i arbetsgruppen. Men för att inte göra mellanchefer och ledningsgrupp passiva behöver arbetsgruppen vara ett stöd till cheferna, inte en autonom funktion. Love Lönnroth skriver bland annat om detta i sin bok ”Ut ur boxen Förändringsledning på riktigt”

Relaterade inlägg

Laddar inlägg

search
search

Vill du spara dina favoriter?

Dina hjärtmarkerade poster sparas bara så länge du har webbläsarfönstret uppe. För att spara posterna till senare, kan du logga in eller skapa ett kostnadsfritt konto.

Skapa konto Logga in