Vilken generation saknar ni, X, Y eller Z?

Vilka generationer arbetar hos er? Vilken av dessa generationer har störst benägenhet att sluta hos er? Att mångfald är viktigt vet dom flesta om, men hur ser mångfalden ut mellan generationerna Baby Boomers, X, Y och Z på ert företag?

Spara

Inkludera alla generationer

Företagets identitet sitter oftast i väggarna sägs det(även om det oftast sitter i människors huvuden). Det behövs ett ödmjukt ledarskap som ser till helheten för att kunna leda företaget in i framtiden. Helheten innebär inkluderande av alla människor som finns där och dess olika generationer. Man behöver i högre utsträckning kunna ta till sig forskning och kunskap kring vad som får oss produktiva och att må bra. Det ger mervärde för både anställda och företaget. En Win-win situation.

Generation Z

Saknar företaget teknikfria zoner, avkopplingsrum eller möjligheten att påverka eller utveckla sin arbetsplats? Då finns det en stor risk att ert företag har för få inom generation Z (födda efter 1995). För generation Z är en viktig med en arbetsplats där det finns en transparent affärsplan och en tydlig identitet som skapar en attraktionskraft till företaget. Det gäller att skippa snacket och visa handling. Generation Z vill arbeta för företag som tar mångfald, jämställdhet och samhällsfrågor på allvar.

Generation Y

Saknar företaget en balans mellan arbete och fritid finns risk att generation Y är färre på er arbetsplats. Generation Y (1981-1995) har vuxit upp med föräldrar som arbetat jämt och ständigt och som har än stark tro på sig själva. Då finns det inte något större utrymme för tidiga sortens ”chefer”. Istället behövs ledare som kan skapa förtroende

De vanligaste orsakerna till att generation Y ej trivs är där det finns brist på uppskattning, lön, flexibilitet och en balans mellan jobb och fritid, Här finns en hög andel som är missnöjda med sina jobb och skulle byta inom 2 år om dom hade möjligheten. Detta är en generation som önskar en tydlig, förstående ledare högst upp på sin önskelista. En ledare som är uppmärksam, coachande och inspirerande för att kunna bibehålla generation Y. Det gäller inte vad företaget säger utan vad företaget faktiskt gör.

Hos generation Y finns en större generell oro pga. klimatförändringar, naturkatastrofer och terrorism.

Generation X

Finns det många 50-talister som ”chefer” är risken stor att många från generation X (1961-1980) väljer att se sig om efter annat. Generation X förväntar sig att bli tillfrågade inom arbetsrelaterade uppgifterna och vill känna att de kan påverka sin arbetssituation. X ifrågasätter saker i högre utsträckning och är mer upplevelsestyrda och klarar sig i större utsträckning sig själva. Detta då dom i högre utsträckning har fått klara sig själva under sin uppväxt av arbetande föräldrar. För dem är det viktigt att det finns möjlighet att arbeta individuellt eller i mindre team. De värderar laganda högt.

Generation X välkomnar varmt ny teknologi och förändringar i stort, då dom genomgått transformationen från analogt till digitalt. Det är viktigt att försöka lyfta fram och stärka deras kunskap och utveckling. Utan detta blir det svårare att behålla generation X. Finns en större ledarskapsförmåga hos X och som i högre grad ser och utvecklar talanger inom organisationen och gör verkligheten av idéer.

Generation Baby boomers

Generation Baby boomers (1946-1960) är dom som har längst arbetslivserfarenhet. Baby boomers uppkom efter slutet av andra världskriget, då många är ense om att blivande föräldrar troligtvis sköt upp att bilda familjer under andra världskriget. Generationen visar en styrka av erfarenhet och sin kunskap av årtionden av marknads- och affärsdrivna förändringar.

Många har höga tjänster på större företag och kan identifiera och förutse hinder och möjligheter. Baby boomers respekteras i hög utsträckning och deras kompetens erkänns av yngre generationer, där egenskaper i ledarskap genomsyrar deras sätt att leda. Baby boomers är minst benägna att använda e-post, där enbart 12 procent föredrar e-post (jämfört med 24 procent av Generation X). Deras största oro är generellt sitt arbetes framtid än förmåner eller ett attraktivt kontor. Baby boomers som anställda behöver känna en framtidstro för att kunna prestera sitt bästa.

Summering

Vi hoppas detta ger dig en inblick i vad som skiljer oss åt mellan generationerna Baby boomers, X, Z och Y. Arbetsmiljöerna är viktiga men det hjälper sällan om företaget inte andas samma värderingar fullt ut. Det är ett förändringsprojekt som behöver börja inifrån.

Frågeställningar

  • Hur kan ni som företag uppmuntra mångfald inom er organisation?
  • Finns det avdelningar där någon av generationerna inte arbetar? Vad kan ni som ledare ändra på?
  • Vad kan ledningen och ansvariga ledare om olika generationers behov?
  • Vilka sätt arbetar ni med att höja kunskapsnivån för att få motiverade medarbetare?
  • Har ni redan en god värdegrund? Hur arbetar ni med att den efterlevs hela vägen ut?

Relaterade inlägg

Laddar inlägg