Har namnet på mötet någon betydelse?

Måndagsmöte, Chefsgruppsmöte eller Ledningsgruppsmöte är vanligt förekommande namn
på många möten i organisationer. Dessa namn beskriver vilka som ska ses och när.....
Det säger inget om vad mötet ska handla om och helt ärligt ger de inte så mycket motivation heller.
Kolla på filmen så kanske du får en idé om ett bättre namn på ditt möte.

Spara

Vad mötet heter kan bidra till att känna lust mening och delaktighet

Vad mötet heter har betydelse utifrån flera perspektiv. Med namn som chefsgruppsmöte, ledningsgruppsmöte, måndagsmöte som beskriver vilka som ska ses och på vilken dag vi ses har primärt två fallgropar.

  1. Dessa mötesnamn säger ingenting om vad mötet ska handla om eller varför vi ses. Vår erfarenhet är att just kring dessa möten finns en mängd olika förväntningar kring vad mötet ska handla om.
  2. Namnen skapar ingen lust eller motivation.

Här kommer några exempel på bra mötesnamn:

  • Ett klassiskt APT möte känns inte så lustfyllt. Vad sägs om " En god arbetsplats möte" istället?
  • Ett möte som ska handla om förädnring skulle kunna heta " Together we make a change"
  • Ledningsgruppsmöte som handlar om framtiden skulle kunna heta " Looking forward"
  • Om mötet handlar om samarbete kan det heta " Team spirit eller laganda"
  • Möten som handlar om kunder kan ha namn som "Customer succes" eller Great customer relations".

Som ni märker så är dessa förslag på väldigt relevanta för vad mötet ska handla om vilket underlättar så att vi har samma förväntningar kring mötet. Namnet kan också bidra till att alla känner en lust till mötet, förstår meningen och vill vara delaktiga.
Lycka till!

Relaterade inlägg

Laddar inlägg