Dags för förändring? 7 snabba tips

Dags för förändring? Är ni på väg mot en ny arbetsplats? Ta del av 7 snabba tips när ditt företag står inför en förändring av organisationen, arbetssättet eller lokalerna!

Spara

7 tips inför ert förändringsarbete:

  • Gör en analys av vilka krav ni har på lokaler, inredning och teknisk utrustning, vilka behov har ni framöver? Varför sker denna förändring?
  • Hur ser tidplanen ut, vilken budget finns för projektet? När projektet börjar ta form är det dags att göra grova skisser på kostnaderna, rådfråga expertis för att få rimliga estimat.
  • Upprätta en tidplan från start till mål, dela upp planen i delmål.
  • Arbeta fram ett koncept för ert framtida kontor med workshops tillsammans berörda medarbetare och inredare. Arbetssätt, färg, form, funktion
  • Starta inköpsprocess för bygg, inredning, flytt, säkerhet, kommunikation och övriga ingående leverantörer av tjänster och produkter.
  • Under projektets gång är det viktigt med löpande uppföljning tillsammans med projektledare och inredare.
  • Efter projeket bör en uppföljning ske för att säkerställa resultatet och åtgärda ev justeringar.

Relaterade inlägg

Laddar inlägg