Förstudie först – för en bra förändringsresa

Att göra en förstudie är att göra en analys och kartläggning inför en lokalförändring. Syftet är att skapa en gemensam syn för projektets potential och inriktning. Vart är företaget på väg och hur kan den fysiska miljön stötta det?

Spara

Tydliga ramar för projektet

Förstudien ska även vara ett beslutsunderlag som tydliggör ramarna för projektet. Den innefattar bl a nulägesanalys, projektdirektiv, tidplan och investeringskalkyl. Den ligger även till grund för projektorganisationens fortsatta ansvar i projektet.

Ge förstudien tid och resurser. Ju mer noggrann analys som görs, desto säkrare beslutsunderlag finns för projektet. Ställ frågor och ta gärna del och inspireras av framgångsrika organisationers erfarenheter. Gör studiebesök, många är stolta och vill gärna dela med sig av sina erfarenheter!
Genomför workshops med ledningsgruppen och involvera medarbetare för att samla in kunskap och behov. På vilket sätt kan arbetsplatsen bidra till ett mer effektivt arbetssätt och vara attraktiv för både medarbetare och kunder?

Ta i ett tidigt skede hjälp av expertis med erfarenhet. En arkitekt, processledare och projektledare kan bidra med erfarenheter och hjälpa till att kartlägga vilken lösning som passar verksamheten bäst.

Vad ingår i en förstudie?

Förstudier ser olika ut beroende på en organisations storlek och komplexitet. Men ur ett generellt perspektiv kan och bör bland annat följande delar ingå:

  • Nulägesanalys – var befinner vi oss idag?
  • Behovsanalys - vad behöver vi som vi inte har? Vart är vi på väg?
  • Utvärdering av alternativa lokallösningar - så kan arbetsplatsen utformas för att uppfylla behoven.
  • Förslag till aktivitetsplan - så gör vi rent praktiskt.
  • Förslag till projektorganisation - vilka resurser finns internt/externt?
  • Övergripande investeringskalkyl - vad får det kosta?
Before beginning plan carefully - Marcus Tullius Cicero

De olika frågeställningarna kanske inte ser så komplicerade ut i sig. För många kanske lusten att kasta sig ut i projektet och påbörja förändringen är det mest lockande. Vi vet av erfarenhet att det lönar sig att stanna upp och att besvara frågorna. Att lägga tiden nu, istället för sen, sparar oftast såväl pengar som resurser och arbetstid.

Relaterade inlägg

Laddar inlägg