Vi alla lär inte på olika sätt

Vad alla sätt att lära har gemensamt är att de kräver någonting av hjärnan och resultatet förändrar hur vi uppfattar framtida intryck inom det aktuella området. Det är däremot inte sant att vi alla lär på olika sätt.

Spara

Alla lär vi inte olika

Det finns flera sätt att lära. Vad alla sätt har gemensamt är att de kräver någonting av hjärnan och resultatet förändrar hur vi uppfattar framtida intryck inom det aktuella området. Det är däremot inte sant att vi alla lär på olika sätt. Det skulle ha gjort det omöjligt för vetenskapen att säga något om lärandet som process. Det finns i stället ett begränsat antal sätt att nås av den information som hjärnan ska göra om till långtidsminnen. Den process vi kallar lärande.

Vilket sätt är mest effektivt?

Vilket sätt som är mest effektivt beror i första hand på vad det är som ska läras. Det är t ex svårt att lära sig köra bil enbart genom att lyssna. Liksom det är svårt att lära sig matematik utan att räkna.

En annan avgörande faktor är nivån av förkunskaper. För den som är helt ny inför ett ämne kan det vara lättare att se eller känna och göra i praktiken. För den som redan är väl insatt i ämnet och har ont om tid är det mest effektivt att läsa. Det förutsätter förstås att förmågan finns att läsa obehindrat.

Ytterligare en faktor som har betydelse är vad som finns tillgängligt i form av material och personer med sina olika sätt att undervisa.

Gemensamma förutsättningar

Hur vi lär varierar alltså inom ett begränsat antal metoder och det som avgör är vad som ska läras, nivån på förkunskaper, eventuella funktionshinder och vilka resurser som finns tillgängliga.

Det finns också ett antal gemensamma förutsättningar som gör det lättare för alla att lära. Se listan nedan.

Topp-10-lista för bättre lärande

  1. Uttryck dig och kommunicera kontinuerligt för att testa och etablera dina kunskaper
  2. Kom ihåg att du lär dig som producent (av anteckningar, idéer, tankar, lösningar, applikationer) och inte som en ren konsument av information
  3. Du lär dig mer av medstudenters kommunikation än av t ex en lärare, eftersom att lyssna på peers alltid har varit viktigare för människan
  4. Tänk alltid på dig själv som ansvarig för att lära någon annan
  5. Öva på att hämta information ur minnet, snarare än att exponeras för informationen upprepade gånger (alla former av upprepning är inte lika värdefulla)
  6. Var ensam med dina tankar mellan aktiviteter dagligen - det stärker ditt fokus
  7. Sov regelbundet, oavbrutet och tillräckligt
  8. Se till att du undviker att dricka energidrycker då de inte bara saboterar ditt blodsocker utan även skickar dina dopamin nivåer in i en berg-och dalbana, vilket försvårar lärandet
  9. Bestäm när du ska göra själva arbetet och inte bara när det behöver vara klart (fritid ska vara mer än att strunta i det du tycker att du ska göra)
  10. Kom ihåg att fira, koppla av och njuta av dina prestationer

Vill du veta om mer om lärandet och processen för hjärnan? Läs: Vad varje pedagog bör veta om hjärnan inlärning och motivation, skrivet av Anna Tebelius Bodin.

Relaterade inlägg

Laddar inlägg