Spara
Kontaktuppgifter
gestalt arkitektur ab
Drottninggatan 11 B
411 14 Göteborg
031-339 12 00
info@gestalt.se
Kontakta oss Besök hemsidan

gestalt arkitektur ab

En hållbar kontorsinredning baseras inte på hur någonting har varit, utan snarare på vart organisationen är på väg. Det är viktigt att fundera över hur den nya arbetsplatsens utformning skall möta upp framtidens behov och krav från kunderna.

”Vi tycker att det är en självklarhet att blicka framåt”, säger Christian Kahlefeldt, arkitekt SAR/MSA och ägare på gestalt arkitektur.

Gestalt arkitektur har sedan starten år 2000 arbetat med att utforma och förädla arbetsplatser. Genom hela processen från programskrivning till utformning av gestaltningskoncept håller vi i den röda tråden och gör genomtänkta val. Under åren har vi jobbat med såväl traditionella kontorslösningar som verksamhetsbaserade kontorsmiljöer. Vårt ständiga sökande efter nytänkande lösningar ledde bland annat till att vi var delaktiga i att ta fram Sveriges första utomhuskontor 2017.


Vårt arbetssätt är tydligt dialogbaserat; vi ställer öppna frågor och analyserar lyhört svaren. Vi är respektfulla inför våra beställares krav och önskemål men vi tvekar inte att ifrågasätta och fungera som bollplank för att uppnå det bästa resultatet. Att som beställare bli ifrågasatt kan vara tufft men vår erfarenhet är att det i slutändan leder till att beställaren känner sig tryggare i ett väl genomtänkt resultat.


Vi arbetar gärna i samverkansprojekt då allas respektive kompetenser kan komma till sin rätt. För oss är det viktigt att få alla medverkande i ett projekt att känna delaktighet och entusiasm och därför jobbar vi med modellen ”Tematiskt koncept” vilket ger en stor pedagogisk förståelse för projektet hos alla inblandade parter. Det tematiska konceptet är resultatet av ett grundligt analysarbete och utgör själva kärnan i projektet och blir därmed ett aktivt styrdokument för alla inblandade. Det är så väl förankrat i verksamheten att det blir självklart vilka val och prioriteringar som ska göras.


Vi jobbar entusiastiskt och engagerat. Vi har roligt tillsammans när vi arbetar, vilket ger positiv energi till projekten. Vårt engagemang gör att vi inte nöjer oss med halvdana lösningar som inte känns helt hundra, vi renodlar idén tills vi når essensen. Vi gläds åt klockrenhet och att hitta lösningar som känns självklara, uppenbara och okomplicerade.

Gestalt arkitektur har sedan starten år 2000 arbetat med att utforma och förädla arbetsplatser. Genom hela processen från programskrivning till utformning av gestaltningskoncept håller vi i den röda tråden och gör genomtänkta val. Under åren har vi jobbat med såväl traditionella kontorslösningar som verksamhetsbaserade kontorsmiljöer. Vårt ständiga sökande efter nytänkande lösningar ledde bland annat till att vi var delaktiga i att ta fram Sveriges första utomhuskontor 2017.


Vårt arbetssätt är tydligt dialogbaserat; vi ställer öppna frågor och analyserar lyhört svaren. Vi är respektfulla inför våra beställares krav och önskemål men vi tvekar inte att ifrågasätta och fungera som bollplank för att uppnå det bästa resultatet. Att som beställare bli ifrågasatt kan vara tufft men vår erfarenhet är att det i slutändan leder till att beställaren känner sig tryggare i ett väl genomtänkt resultat.


Vi arbetar gärna i samverkansprojekt då allas respektive kompetenser kan komma till sin rätt. För oss är det viktigt att få alla medverkande i ett projekt att känna delaktighet och entusiasm och därför jobbar vi med modellen ”Tematiskt koncept” vilket ger en stor pedagogisk förståelse för projektet hos alla inblandade parter. Det tematiska konceptet är resultatet av ett grundligt analysarbete och utgör själva kärnan i projektet och blir därmed ett aktivt styrdokument för alla inblandade. Det är så väl förankrat i verksamheten att det blir självklart vilka val och prioriteringar som ska göras.


Vi jobbar entusiastiskt och engagerat. Vi har roligt tillsammans när vi arbetar, vilket ger positiv energi till projekten. Vårt engagemang gör att vi inte nöjer oss med halvdana lösningar som inte känns helt hundra, vi renodlar idén tills vi når essensen. Vi gläds åt klockrenhet och att hitta lösningar som känns självklara, uppenbara och okomplicerade.

Kontakta oss Besök hemsidan
Kontaktuppgifter Drottninggatan 11 B
411 14 Göteborg
031-339 12 00
info@gestalt.se

Inlägg skrivna av gestalt arkitektur ab

Laddar inlägg

search
search

Vill du spara dina favoriter?

Dina hjärtmarkerade poster sparas bara så länge du har webbläsarfönstret uppe. För att spara posterna till senare, kan du logga in eller skapa ett kostnadsfritt konto.

Skapa konto Logga in