Spara
Kontaktuppgifter
iManagement
Vasagatan 7 , 4tr
111 20 Stockholm
0767983100
info@imanagement.se
Kontakta oss Besök hemsidan

iManagement

iManagement bidrar till hållbart effektiva organisationer och medarbetare genom att utveckla effektiva arbetssätt baserat på självledarskap. Det är ett måste för dagens och morgondagens arbetsliv att alla medarbetare behärskar rätt metodik och kan använda rätt verktyg på rätt sätt.

Digitalisering och osäkerhet tvingar fram nya arbetssätt och arbetsplatser

Företag och organisationer får snabbt förändrade förutsättningar för sin verksamhet. Coronapandemin har ökat tempot i denna utveckling ytterligare. Kraven på varje medarbetare blir högre samtidigt som digitala verktyg måste användas allt mer. Idag måste alla i företaget kunna prioritera sitt arbete medvetet och fokuserat lösa allt mer komplexa arbetsuppgifter. Att samverka och kommunicera effektivt digitalt är också helt avgörande, särskilt när distansarbetet ökar.

Parallellt med detta anpassar många företag sina fysiska arbetsplatser, t.ex gör dem aktivitetsbaserade (ABW). Men att enbart förändra lokalerna räcker inte. Det krävs även kompetensutveckling - nya processer, tankesätt och beteenden - för att de resultat man eftersträvar verkligen ska uppnås. Lika viktigt är att se till de nya digitala verktygen används rätt.

Självledarskap ett måste

Kärnan i iManagements erbjudande är att självledarskapet utgör grunden för ett hållbart effektivt arbetssätt. Dagens komplexa arbetsliv kräver att organisationer och team kan arbeta flexibelt och effektivt över tid. För att detta ska ske behövs ofta en rejäl förflyttning i kompetens och smartare nyttjande av nya digitala verktyg. Det är även viktigt att utmana det mindset kring vad som traditionellt har setts som effektivt när det kommer till kommunikation och tankearbete med hjärnan som utgångspunkt.

Aktiviteter i samband med förändringar blir ofta inspirationsinsatser för mental motivation, utan större påverkan på det dagliga arbetet. iManagement arbetar istället med att integrera ”metodiken i tekniken”, alltså att förändra färdigheter och beteenden genom utbildning. Resultatet blir att hela företaget, avdelningen eller teamet kan arbeta mer effektivt och ta ett större ansvar, vilket i sin tur leder till ett ökat engagemang och tillit.

Utbildning och rådgivning

Det sätt som iManagement arbetar innebar ofta att ta en tydlig roll i större förändringsprogram och arbeta med utbildningsinsatser. Eller att bidra till att en organisation lyckas med sin förflyttning till ett mer modernt flexibelt arbetssätt. Det görs med hjälp av övergripande utbildningar för alla medarbetare och fördjupande program för chefer och ambassadörer. Utöver det bistår man med rådgivning och analys genom hela processen.


Genom att implementera arbetssättet i hela organisationen och utbilda nyckelpersoner tidigt blir detta en integrerad del av den strategiska processen, och inte något som hängs på i efterhand. Då får man in utforskande, lärande och beteendeförändring direkt från starten, något som är nödvändigt för att en organisation ska vara framgångsrik i en digital och snabbt föränderlig värld.

Här kan du läsa mer om de utbildningar och rådgivningsprogram iMangement erbjuder

Ett behov i många branscher

Att ha medarbetare som kan arbeta mer effektivt, ta ansvar och samverka, samt arbeta på rätt sätt med digitala verktyg är något alla företag behöver, oavsett storlek eller branschtillhörighet. Detta syns i bredden av företag som iManagement arbetar med. Bland många nöjda kunder återfinns t.ex Volvo Group, Telia Company, Electrolux, IKEA, Swedbank och Hufvudstaden.

Imanagement grundades för nio år sedan av Jerker Davidsson och Magnus Bornäs. Idag är man sju konsulter, som stöttar, utbildar och coachar företag och enskilda personer för att hjälpa dem skapa ett arbetsklimat som är både effektivt och hållbart.

Digitalisering och osäkerhet tvingar fram nya arbetssätt och arbetsplatser

Företag och organisationer får snabbt förändrade förutsättningar för sin verksamhet. Coronapandemin har ökat tempot i denna utveckling ytterligare. Kraven på varje medarbetare blir högre samtidigt som digitala verktyg måste användas allt mer. Idag måste alla i företaget kunna prioritera sitt arbete medvetet och fokuserat lösa allt mer komplexa arbetsuppgifter. Att samverka och kommunicera effektivt digitalt är också helt avgörande, särskilt när distansarbetet ökar.

Parallellt med detta anpassar många företag sina fysiska arbetsplatser, t.ex gör dem aktivitetsbaserade (ABW). Men att enbart förändra lokalerna räcker inte. Det krävs även kompetensutveckling - nya processer, tankesätt och beteenden - för att de resultat man eftersträvar verkligen ska uppnås. Lika viktigt är att se till de nya digitala verktygen används rätt.

Självledarskap ett måste

Kärnan i iManagements erbjudande är att självledarskapet utgör grunden för ett hållbart effektivt arbetssätt. Dagens komplexa arbetsliv kräver att organisationer och team kan arbeta flexibelt och effektivt över tid. För att detta ska ske behövs ofta en rejäl förflyttning i kompetens och smartare nyttjande av nya digitala verktyg. Det är även viktigt att utmana det mindset kring vad som traditionellt har setts som effektivt när det kommer till kommunikation och tankearbete med hjärnan som utgångspunkt.

Aktiviteter i samband med förändringar blir ofta inspirationsinsatser för mental motivation, utan större påverkan på det dagliga arbetet. iManagement arbetar istället med att integrera ”metodiken i tekniken”, alltså att förändra färdigheter och beteenden genom utbildning. Resultatet blir att hela företaget, avdelningen eller teamet kan arbeta mer effektivt och ta ett större ansvar, vilket i sin tur leder till ett ökat engagemang och tillit.

Utbildning och rådgivning

Det sätt som iManagement arbetar innebar ofta att ta en tydlig roll i större förändringsprogram och arbeta med utbildningsinsatser. Eller att bidra till att en organisation lyckas med sin förflyttning till ett mer modernt flexibelt arbetssätt. Det görs med hjälp av övergripande utbildningar för alla medarbetare och fördjupande program för chefer och ambassadörer. Utöver det bistår man med rådgivning och analys genom hela processen.


Genom att implementera arbetssättet i hela organisationen och utbilda nyckelpersoner tidigt blir detta en integrerad del av den strategiska processen, och inte något som hängs på i efterhand. Då får man in utforskande, lärande och beteendeförändring direkt från starten, något som är nödvändigt för att en organisation ska vara framgångsrik i en digital och snabbt föränderlig värld.

Här kan du läsa mer om de utbildningar och rådgivningsprogram iMangement erbjuder

Ett behov i många branscher

Att ha medarbetare som kan arbeta mer effektivt, ta ansvar och samverka, samt arbeta på rätt sätt med digitala verktyg är något alla företag behöver, oavsett storlek eller branschtillhörighet. Detta syns i bredden av företag som iManagement arbetar med. Bland många nöjda kunder återfinns t.ex Volvo Group, Telia Company, Electrolux, IKEA, Swedbank och Hufvudstaden.

Imanagement grundades för nio år sedan av Jerker Davidsson och Magnus Bornäs. Idag är man sju konsulter, som stöttar, utbildar och coachar företag och enskilda personer för att hjälpa dem skapa ett arbetsklimat som är både effektivt och hållbart.

Kontakta oss Besök hemsidan
Kontaktuppgifter Vasagatan 7 , 4tr
111 20 Stockholm
0767983100
info@imanagement.se

Inlägg skrivna av iManagement

Laddar inlägg

search
search

Vill du spara dina favoriter?

Dina hjärtmarkerade poster sparas bara så länge du har webbläsarfönstret uppe. För att spara posterna till senare, kan du logga in eller skapa ett kostnadsfritt konto.

Skapa konto Logga in