Spara
Kontaktuppgifter
Leesman
+44 (0) 20 3239 5980
info@leesmanindex.com
Kontakta oss Besök hemsidan

Leesman

Leesman hjälper organisationer att skapa bättre arbetsplatser. Med
800 000 respondenter i över 100 länder* besitter vi världens största databas kring medarbetarupplevelse.

Genom att mäta individuella arbetsplatser och tillgodose benchmark mot databasen möjliggör vi databaserat beslutsfattande. Genom den forskning vi också genomför bidrar vi med kunskap kring vad som gör att vissa arbetsplatser lyckas och andra inte.

* Insamlad data fram till 2020.12.08

Mäta arbetsplatsupplevelse

Att förstå medarbetarnas upplevelse av arbetsplatsen är en kritisk byggsten i all arbetsplatsförändring. Vårt verktyg förser organisationer med data och insikter som skapar förutsättningarna för att förändra eller bibehålla de element som enligt medarbetarna representerar en ”bra arbetsplats”. Genom att mäta, analysera och benchmarka kan organisationen på ett enkelt sätt förstå vilka behov som finns idag och över tid samt vilka utmaningar som de kan komma att stöta på med förändringen de står inför eller precis genomfört.

Analys och benchmark för databaserat beslutsfattande

Med hjälp av en standardiserad enkät mäter Leesman in data från medarbetarna om deras arbetsplatsupplevelse (av kontoret och/eller hemma): Hur bidrar arbetsplatsen till medarbetarens känsla av effektivitet? Vilken arbetsyta använder medarbetarna? Vilka aktiviteter, fysiska funktioner och servicefunktioner är egentligen viktigt för medarbetarna på just er arbetsplats? Hur väl tillgodoser arbetsplatsen dessa funktioner? Och hur skiljer sig dessa uppfattningar till exempel mellan olika åldersgrupper, roller eller anställda på olika våningsplan?

Leesman Index (Lmi)

Resultatet representeras övergripande genom det så kallade Leesman-index (Lmi). Ett index mellan 0-100 som ger organisationen ett mått på hur väl arbetsmiljön stödjer medarbetarnas behov. Indexet ger en möjlighet att förstå hur organisationen mäter sig i sin helhet och hur olika grupper skiljer sig åt internt.

Data presenteras i detalj på ett visuellt och greppbart sätt i en omfattande rapport. Rapporten ger inte bara insikt i vad som är viktigt för medarbetarna i just er organisation utan sätter även data i relation till global benchmark för att skapa en insikt i hur er arbetsplatsen verkligen mäter sig.

Opartisk mätning

Vår mätning av arbetsplatsen är opartisk. Vi har med andra ord inga gömda intressen i hur resultaten ser ut i och med att vi inte erbjuder andra tjänster. Resultatet informerar om ett nuläge utifrån vilket användaren själv kan utforma eller utvärdera sitt arbetsplatsprojekt eller -strategi.

Som världens största ‘think tank’ inom arbetsplatsupplevelse kan vi således tillgodose forskning där vi objektivt utmanar allmänna uppfattningar och uppdagar oupptäckta sanningar kring medarbetarupplevelsen av arbetsplatser i syfte att öka kunskapen om vad som gör arbetsplatser lyckade.

Leesman+ samlar de enastående arbetsplatserna

Med världen största databas kring arbetsplatsupplevelse kan Leesman urskilja vad som utgör en enastående arbetsplats. De arbetsplatser som uppnår ett Lmi över 70 har möjlighet att certifiera sig som en Leesman+ arbetsplats. Genom att jämföra respektive organisation med det samlade resultatet från alla Leesman+ arbetsplatser skapas värdefulla insikter om gör en enastående arbetsplats.


Hur väl uppfyller er arbetsplats era medarbetares behov?
Ta gärna kontakt med oss för att veta mer.

* Insamlad data fram till 2020.12.08

Mäta arbetsplatsupplevelse

Att förstå medarbetarnas upplevelse av arbetsplatsen är en kritisk byggsten i all arbetsplatsförändring. Vårt verktyg förser organisationer med data och insikter som skapar förutsättningarna för att förändra eller bibehålla de element som enligt medarbetarna representerar en ”bra arbetsplats”. Genom att mäta, analysera och benchmarka kan organisationen på ett enkelt sätt förstå vilka behov som finns idag och över tid samt vilka utmaningar som de kan komma att stöta på med förändringen de står inför eller precis genomfört.

Analys och benchmark för databaserat beslutsfattande

Med hjälp av en standardiserad enkät mäter Leesman in data från medarbetarna om deras arbetsplatsupplevelse (av kontoret och/eller hemma): Hur bidrar arbetsplatsen till medarbetarens känsla av effektivitet? Vilken arbetsyta använder medarbetarna? Vilka aktiviteter, fysiska funktioner och servicefunktioner är egentligen viktigt för medarbetarna på just er arbetsplats? Hur väl tillgodoser arbetsplatsen dessa funktioner? Och hur skiljer sig dessa uppfattningar till exempel mellan olika åldersgrupper, roller eller anställda på olika våningsplan?

Leesman Index (Lmi)

Resultatet representeras övergripande genom det så kallade Leesman-index (Lmi). Ett index mellan 0-100 som ger organisationen ett mått på hur väl arbetsmiljön stödjer medarbetarnas behov. Indexet ger en möjlighet att förstå hur organisationen mäter sig i sin helhet och hur olika grupper skiljer sig åt internt.

Data presenteras i detalj på ett visuellt och greppbart sätt i en omfattande rapport. Rapporten ger inte bara insikt i vad som är viktigt för medarbetarna i just er organisation utan sätter även data i relation till global benchmark för att skapa en insikt i hur er arbetsplatsen verkligen mäter sig.

Opartisk mätning

Vår mätning av arbetsplatsen är opartisk. Vi har med andra ord inga gömda intressen i hur resultaten ser ut i och med att vi inte erbjuder andra tjänster. Resultatet informerar om ett nuläge utifrån vilket användaren själv kan utforma eller utvärdera sitt arbetsplatsprojekt eller -strategi.

Som världens största ‘think tank’ inom arbetsplatsupplevelse kan vi således tillgodose forskning där vi objektivt utmanar allmänna uppfattningar och uppdagar oupptäckta sanningar kring medarbetarupplevelsen av arbetsplatser i syfte att öka kunskapen om vad som gör arbetsplatser lyckade.

Leesman+ samlar de enastående arbetsplatserna

Med världen största databas kring arbetsplatsupplevelse kan Leesman urskilja vad som utgör en enastående arbetsplats. De arbetsplatser som uppnår ett Lmi över 70 har möjlighet att certifiera sig som en Leesman+ arbetsplats. Genom att jämföra respektive organisation med det samlade resultatet från alla Leesman+ arbetsplatser skapas värdefulla insikter om gör en enastående arbetsplats.


Hur väl uppfyller er arbetsplats era medarbetares behov?
Ta gärna kontakt med oss för att veta mer.

Kontakta oss Besök hemsidan
Kontaktuppgifter +44 (0) 20 3239 5980
info@leesmanindex.com

Inlägg skrivna av Leesman

Laddar inlägg

Podcasts & videos från Leesman

Laddar inlägg

search
search

Vill du spara dina favoriter?

Dina hjärtmarkerade poster sparas bara så länge du har webbläsarfönstret uppe. För att spara posterna till senare, kan du logga in eller skapa ett kostnadsfritt konto.

Skapa konto Logga in