Spara
Kontaktuppgifter
TreCe AB
HK och Showroom, Importgatan 39
600 06 Norrköping
011-21 14 80
Besök hemsidan

TreCe AB

Vi är experter på förvaring och källsortering
När kan man titulera sig som expert? Det är nog inget som man med trovärdighet kan titulera sig själv, utan det är omvärlden som ger den titeln.

Under ca 40 år har vi anlitats som experter och förmedlat goda råd till våra kunder, råd som har resulterat i optimala förvaring- och källsorteringslösningar. Något som vi har lärt oss och ser som A och O i våra kunders val av förvarings- och källsorteringslösningar är att som expert vara lyhörd och förstå våra kunders behov.

Personlig- och allmän förvaring

Förvaring är ett ganska vitt begrepp och innefattar allt från en enkel plånbok till kanske ett arkiv på en statlig myndighet. Behoven är det som styr valet av bra förvaring. För att kunna beräkna det egna företagets behov behöver man förstå vilken typ av förvaring som gäller och hur stor del av den totala förvaringen som man sedan kan räkna ned på personnivå.
Det är därför man ska anlita en expert, som med både erfarenhet och kunskap kan beräkna ett företags totala behov, för att sedan skapa en optimal lösning.

En annan viktig detalj är att produkterna man väljer är ett hållbart alternativ miljömässigt. Att hela kedjan av produktionen kan granskas för att i slutänden klassificeras enligt Möbelfaktas riktlinjer för möbler, som omfattar såväl tekniska, miljömässiga som produktionsetiska krav. Utöver detta är möblerna testade kvalitetsmässigt av Rice, som ställer hårda krav på möblernas hållbarhet.

Källsortering

Som komplement till den ”skåpsmässiga” förvaringen ser vi även förvaring av diverse avfall som en viktig del att tänka på. En papperskorg är en papperskorg, kanske man tänker. Så är inte alltid fallet. Det finns många saker som spelar in. Givetvis är det estetiska viktigt att tänka på, för att de ska passa in i det övriga möblemanget och för att de ska vara tilldragande. Funktion, flexibilitet och tillgänglighet är avgörande för att saker ska hamna på rätt ställe. Är man i behov av att lätt kunna flytta någon enhet, ska det finnas den möjligheten, eller ska golvytor frigöras, så ska även väggfasta produkter finnas att tillgå.

Givetvis ska fraktioner finnas för företagets totala behov av avfall. Tydligt märkta enheter för var man ska slänga vilka saker.

Med hållbarhet som en del av vårt DNA

Vi känner ett stort ansvar för miljön och vi ska bidra med vår insats till en mer hållbar värld. Därför lägger vi stor vikt vid att utveckla produkter med låg miljöpåverkan med en hållbar kvalitet som är tillverkade ansvarsfullt och med omsorg. Hållbarhet ligger i vårt affärs-DNA, invävt i produkter från ritbordet till slutanvändning vidare till återbruk. Hållbarhetsaspekterna är vårt ramverk. Vi vill göra det enkelt för våra kunder att göra hållbara val och tillsammans kan vi uppnå visionen om en hållbar framtid.

Material, design, produktion, komponentursprung, leverantörer etc. är några exempel på de aspekter vi arbetar med. Öppenhet i hela leveranskedjan är avgörande, och vi arbetar endast med partners som delar vår vision. Genom att öka medvetenheten kan vi främja och uppmuntra hållbara inköp.

En nyckelfaktor för framsteg är nyfikenhet och att vara öppen för nya lösningar som att till exempel byta till återvunnet material, design för cirkulär ekonomi, färre komponenter etc.
– Vi har börjat en spännande resa fylld med möjligheter.

Showroom i Stockholm, Rosenlundsgatan 40
Kontaktpersoner: Lena Lundell, 08-480 027 55, Martin Larsson, 08-480 027 50

Personlig- och allmän förvaring

Förvaring är ett ganska vitt begrepp och innefattar allt från en enkel plånbok till kanske ett arkiv på en statlig myndighet. Behoven är det som styr valet av bra förvaring. För att kunna beräkna det egna företagets behov behöver man förstå vilken typ av förvaring som gäller och hur stor del av den totala förvaringen som man sedan kan räkna ned på personnivå.
Det är därför man ska anlita en expert, som med både erfarenhet och kunskap kan beräkna ett företags totala behov, för att sedan skapa en optimal lösning.

En annan viktig detalj är att produkterna man väljer är ett hållbart alternativ miljömässigt. Att hela kedjan av produktionen kan granskas för att i slutänden klassificeras enligt Möbelfaktas riktlinjer för möbler, som omfattar såväl tekniska, miljömässiga som produktionsetiska krav. Utöver detta är möblerna testade kvalitetsmässigt av Rice, som ställer hårda krav på möblernas hållbarhet.

Källsortering

Som komplement till den ”skåpsmässiga” förvaringen ser vi även förvaring av diverse avfall som en viktig del att tänka på. En papperskorg är en papperskorg, kanske man tänker. Så är inte alltid fallet. Det finns många saker som spelar in. Givetvis är det estetiska viktigt att tänka på, för att de ska passa in i det övriga möblemanget och för att de ska vara tilldragande. Funktion, flexibilitet och tillgänglighet är avgörande för att saker ska hamna på rätt ställe. Är man i behov av att lätt kunna flytta någon enhet, ska det finnas den möjligheten, eller ska golvytor frigöras, så ska även väggfasta produkter finnas att tillgå.

Givetvis ska fraktioner finnas för företagets totala behov av avfall. Tydligt märkta enheter för var man ska slänga vilka saker.

Med hållbarhet som en del av vårt DNA

Vi känner ett stort ansvar för miljön och vi ska bidra med vår insats till en mer hållbar värld. Därför lägger vi stor vikt vid att utveckla produkter med låg miljöpåverkan med en hållbar kvalitet som är tillverkade ansvarsfullt och med omsorg. Hållbarhet ligger i vårt affärs-DNA, invävt i produkter från ritbordet till slutanvändning vidare till återbruk. Hållbarhetsaspekterna är vårt ramverk. Vi vill göra det enkelt för våra kunder att göra hållbara val och tillsammans kan vi uppnå visionen om en hållbar framtid.

Material, design, produktion, komponentursprung, leverantörer etc. är några exempel på de aspekter vi arbetar med. Öppenhet i hela leveranskedjan är avgörande, och vi arbetar endast med partners som delar vår vision. Genom att öka medvetenheten kan vi främja och uppmuntra hållbara inköp.

En nyckelfaktor för framsteg är nyfikenhet och att vara öppen för nya lösningar som att till exempel byta till återvunnet material, design för cirkulär ekonomi, färre komponenter etc.
– Vi har börjat en spännande resa fylld med möjligheter.

Showroom i Stockholm, Rosenlundsgatan 40
Kontaktpersoner: Lena Lundell, 08-480 027 55, Martin Larsson, 08-480 027 50

Besök hemsidan
Kontaktuppgifter HK och Showroom, Importgatan 39
600 06 Norrköping
011-21 14 80

Inlägg skrivna av TreCe AB

Laddar

search
search

Vill du spara dina favoriter?

Dina hjärtmarkerade poster sparas bara så länge du har webbläsarfönstret uppe. För att spara posterna till senare, kan du logga in eller skapa ett kostnadsfritt konto.

Skapa konto Logga in