Spara
Kontaktuppgifter
YesP
Kungstorget 11
411 10 Göteborg
0733 553881
lisa.arnborg@yesp.se
Kontakta oss Besök hemsidan

YesP

YesP har över 20 års erfarenhet av organisationsutveckling och är experter på att hjälpa företag och organisationer att analysera, skapa och genomföra en hållbar kultur- och prestationsutveckling.

Vi arbetar med organisationsutveckling, utveckling av företagskultur samt ledningsgrupp-/ledarskapsutveckling.

People. Culture. Performance

Företagskulturen avgör hur framgångsrikt ett företag är idag och i framtiden.
YesP har över 20 års erfarenhet organisationsutveckling och är experter på att hjälpa företag och organisationer att analysera, skapa och genomföra en hållbar kultur- och prestationsutveckling.

Vikten av att balansera det mjuka med det hårda är helt avgörande på en arbetsplats. Kvalitén på företagets relationer är lika viktigt som resultatdriv och handlingskraft. För människorna ger det ökad arbetsglädje, motivation och meningsfullhet. För verksamheten ger det bättre resultat, konkurrenskraft och attraktivitet.

Vi arbetar primärt med organisationsutveckling, utveckling av företagskultur samt ledningsgrupp-/ledarskapsutveckling.


Kulturen i en hög- vs lågpresterande organisation är:
• 350% bättre på att få människor att ta fram sina positiva sidor och prestera bättre
• 250% bättre på att skapa ett klimat som gynnar innovationsarbete
• 300% bättre på att ha en kultur där samarbetet är starkt
• 200% bättre på handlingskraft och ansvarstagande
Källa; i4cp


Ett arbete tillsammans med YesP innebär ett gemensamt åtagande, för oss är partnerskapet i utveckling viktigt. Det handlar om att säkra ett starkt ägarskap från VD/Ledning men också om att bygga tillit och ömsesidigt förtroende på alla nivåer

Vårt arbete ger alltid resultat. Tillsammans med kunden tydliggör vi de resultat och effekter som ska uppnås. Allt vi gör bidrar och kopplas till företagets strategiska utmaningar.

YesP arbetar med hela organisationen i fokus. Förändring inom ett område påverkar andra områden. Kultur, struktur, relation, prestation, resultat, planer, känslor är alla lika viktiga delar. Vi har ett systemiskt förhållningssätt där fokus flyttas från individer till relationer, resultat och samband.

People. Culture. Performance

Företagskulturen avgör hur framgångsrikt ett företag är idag och i framtiden.
YesP har över 20 års erfarenhet organisationsutveckling och är experter på att hjälpa företag och organisationer att analysera, skapa och genomföra en hållbar kultur- och prestationsutveckling.

Vikten av att balansera det mjuka med det hårda är helt avgörande på en arbetsplats. Kvalitén på företagets relationer är lika viktigt som resultatdriv och handlingskraft. För människorna ger det ökad arbetsglädje, motivation och meningsfullhet. För verksamheten ger det bättre resultat, konkurrenskraft och attraktivitet.

Vi arbetar primärt med organisationsutveckling, utveckling av företagskultur samt ledningsgrupp-/ledarskapsutveckling.


Kulturen i en hög- vs lågpresterande organisation är:
• 350% bättre på att få människor att ta fram sina positiva sidor och prestera bättre
• 250% bättre på att skapa ett klimat som gynnar innovationsarbete
• 300% bättre på att ha en kultur där samarbetet är starkt
• 200% bättre på handlingskraft och ansvarstagande
Källa; i4cp


Ett arbete tillsammans med YesP innebär ett gemensamt åtagande, för oss är partnerskapet i utveckling viktigt. Det handlar om att säkra ett starkt ägarskap från VD/Ledning men också om att bygga tillit och ömsesidigt förtroende på alla nivåer

Vårt arbete ger alltid resultat. Tillsammans med kunden tydliggör vi de resultat och effekter som ska uppnås. Allt vi gör bidrar och kopplas till företagets strategiska utmaningar.

YesP arbetar med hela organisationen i fokus. Förändring inom ett område påverkar andra områden. Kultur, struktur, relation, prestation, resultat, planer, känslor är alla lika viktiga delar. Vi har ett systemiskt förhållningssätt där fokus flyttas från individer till relationer, resultat och samband.

Kontakta oss Besök hemsidan
Kontaktuppgifter Kungstorget 11
411 10 Göteborg
0733 553881
lisa.arnborg@yesp.se

Inlägg skrivna av YesP

Laddar inlägg

search
search

Vill du spara dina favoriter?

Dina hjärtmarkerade poster sparas bara så länge du har webbläsarfönstret uppe. För att spara posterna till senare, kan du logga in eller skapa ett kostnadsfritt konto.

Skapa konto Logga in