ATKINS SNC LAVALIN

Under år 2017 gick Atkins och SNC Lavalin ihop och har sedan dess arbetat med att samlokalisera sina kontor i för Stockholm. Vi fick inredningsuppdraget att säkerställa organisationens samlokalisering och att framtida lokalförsörjning uppnåddes med begränsad budget och internationella riktlinjer. Öppet kontorslandskap med ett flexibelt arbetssätt. Vid inflytt ca 200 medarbetare och lokalerna inrymma plats för en viss expansion. 

Ett modernt kontor med 95% återbruk av inredningen!

Det vi åstadkom i lokalen var att skapa olika funktionsytor anpassade för verksamhetens behov.
Individuellt fokuserat arbete– skrivbord i öppet landskap i fokuszon eller enskilda arbetsrum

Individuellt tillgängligt arbete– skrivbord i öppet landskap, soffgrupper eller höga ståbord

Samarbete fokuserat– mötesrum eller telefon/samtalsrum 
Samarbete tillgängligt– soffgrupper eller projektbord 

Solo space : Fasta hemvisten förvaring personlig, Bokningsbara platser ej hemviste,Tyst zon – soft seating,Touch down – höga bord / barstolar

Refresh: Kök – pausrum, kaffestation och Soft seating

Collaboration: Mötesrums 2-12 pers, Breakaway, informella mötesytor area nära hemvisten, Informella mötesytor ad hoc, ingen bokningsbart, Layout och projektytor ritningar diskussion, Konferens

Central spaces: Receptionyta, Förvaring, Printing – kopieringsytor, Rwc/wc och vilrum 
Circulation Generellt flöde i lokalen korridorer, och accesspassager, kapprum
Projekt: Färgsättning, inredning, ljussättning av nya lokaler
Yta. ca 2000kvm
Beställare: ATKINS SNC LAVALIN
ÅR: aug 2019-maj 2020
För fler referensbilder gå in på: https://bendixtegnell.se/?projekt=atkins-snc-lavalin

Relaterade inlägg

Laddar inlägg