Björnklockan AB, Västerås, Sverige

I början av 2020 flyttade Bostads AB Mimer, Mälarenergi, VafabMiljö Kommunförbund och Fibra till Navet, ett helt ombyggd och upprustat kontorshus på Björnövägen i Västerås. Målet med flytten och samlokaliseringen var att samla de berörda kommunala verksamheterna och uppnå bättre samarbete och samverkan, för medarbetarna, för medborgarna, för kunderna och för Västerås Stad.

Uppdraget

GoToWork hade i uppdrag att ansvara för projektledningen och samordningen kring inflyttningen i de gemensamma delarna i fastigheten. Verksamheterna (ett allmännyttigt bostadsbolag, ett energibolag, ett regionalt miljö- och avfallshanteringsbolag och ett samägt IT-infrastrukturbolag) skulle samutnyttja konferenscenter, reception, kök, restaurang, parkering, avfallshantering, säkerhet samt IT. För att samla all relevant indata gjordes tydliga och noggranna behovsanalyser.

Leveransen

Projektet var komplext och bestod av många olika delprojekt, arbetsgrupper och styrgrupper. GoToWork hade helhetsperspektivet och tog ansvar för att alla delar samverkade och att tidplan och budget hölls inom ramen av överenskommelsen.

Genom den gemensamma flytten skapades en attraktiv arbetsplats för nästan 800 stolta medarbetare. En välkomnande och lättillgänglig mötesplats för besökare och en samlingsplats för utveckling.

Fakta

Organisation: Björnklockan AB, Västerås, Sverige
Verksamhet: Kommunalt fastighetsbolag
Tidsperiod: 2018-2020
Organisation: 3 500 anställda
Storlek: 30 000 kvm
Omfattning: Projektledning, FM-projektledning

Relaterade inlägg

Laddar inlägg