Bravidas nya huvudkontor ökar flexibiliteten och stärker gemenskapen

Bravida är en heltäckande teknikpartner som jobbar med alla de funktioner som ger en fastighet liv. Företaget har verksamhet inom ett flertal teknikområden så som bland annat el, värme, ventilation och säkerhet. Under nästan två år har Bravida byggt om sitt huvudkontor i Stockholm med visionen om ett nytt kontor som ska skapa flexibilitet i såväl arbetsmiljöer som för framtida expansion och samtidigt stärka gemenskapen mellan företagets olika avdelningar.

I samband med att Bravidas huvudkontor byggdes om har företaget genomgått en omfattande förändringsresa som Hifab Lokalutveckling har varit med och stöttat i. Bland annat har Bravida sett över framförallt interna arbetssätt och möjligheterna för digitalisering. Det har också inneburit att Bravida har gått från en blandning av cellkontor och ett fast kontorslandskap till en aktivitetsbaserad arbetsmiljö på sitt huvudkontor. Hifab Lokalutveckling har involverats genom bland annat genomförande av workshops, referensgruppsmöten och informationsspridning.

Hifab Lokalutvecklings uppdrag har varit av helhetskaraktär med ansvar för bland annat upphandling av inredning, stöd i samordning av IT och teknisk mötesutrustning samt evakuerings- och flyttlogistik. Det har varit viktigt för Bravida att i projektet tänka hållbart kring möbler och inredning. Hifab har hjälpt till att säkerställa ett hållbarhetsperspektiv genom både återbruk och vidareförsäljning av befintliga möbler, samt att inköp av möbler gjordes från begagnatmarknaden.

Kontorets fyra våningar har byggts om i olika etapper. Genom noggrann planering av förtätningar och god kommunikation under projektets gång har Hifab Lokalutveckling sett till att personalen har haft möjlighet att arbeta på kontoret även under pågående ombyggnation.

Det nya kontoret erbjuder en mängd olika miljöer från mer traditionella skrivbordsarbetsplatser till gåband, samarbetsrum och loungemiljöer. En variation som är mycket uppskattad bland medarbetarna. Den aktivitetsbaserade arbetsmiljön har lett till en välkomnande atmosfär som har fått närvaron av fältbaserad personal att öka inne på kontoret. Slutresultatet är ett kontor som stärker samarbetet och ökar samverkan mellan Bravidas olika verksamheter, som medarbetarna är stolta över och där man verkligen trivs på sin arbetsplats.

Läs en intervju med Bravidas marknadschef Marie Agélii där hon beskriver deras förändringsresan som både utmanande och lärorik. Klicka här

Relaterade inlägg

Laddar inlägg