Gunnar Karlsens nya, hållbara kontor

I maj 2020 flyttade Gunnar Karlsen AB i Stockholm in i sina nya lokaler efter en stor förändringsresa. Gunnar Karlsen, ett norskt företag som jobbar med bland annat ventilation, byggnadsautomation och elektronik i nya och befintliga byggnader, har i samband med flytten gått från att sitta i egna kontorsrum till att börja jobba aktivitetsbaserat.

Under 2019 konstaterade GK att det befintliga kontoret inte mötte verksamhetens behov och att lokalerna hade blivit lite omoderna. Beslut om en flytt togs och i samband med att projektet startade visade GK intresse för att börja jobba aktivitetsbaserat istället för att fortsätta sitta i egna kontorsrum. Redan i ett tidigt skede bestämdes det även att GKs tydliga miljöprofil skulle genomsyra kontorsflytten.

Hifab Lokalutveckling har stöttat GK genom hela processen och tagit ett helhetsgrepp kring projektet med sin samlade kompetens – från förändringsledning i samband med det nya aktivitetsbaserade arbetssättet till upphandling av möbler och slutligen ledning av den stora flytten.

Projektet har präglats av den pågående corona-pandemin med utmaningar så som osäkerhet och ständigt förändrade direktiv och riktlinjer från myndigheter. Men tack vare stor hjälpsamhet och samarbetsvilja hos alla inblandade aktörer blev slutresultatet av flytten mycket lyckad. Hållbarhetsperspektivet i projektet, som löpte som en röd tråd, resulterade bland annat i att det nya kontoret består av 80% återbrukad inredning. En stor vinst för klimat och miljö!

Relaterade inlägg

Laddar inlägg